Când israeliţii s-au întors atât de repede la idolatrie şi s-au închinat înaintea viţelului de aur, Moise a stăruit înaintea lui Dumnezeu ca să-i ierte, spunând: „dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” (Ex. 32,32)

2. Cum a reacţionat Moise, când i-a auzit şi i-a văzut „plângând” pe fiecare la cortul lui şi strigând: „Cine ne va da carne să mâncăm?” De ce a fost neîntemeiată atitudinea lui? În ce aspecte putem observa firea omenească slabă a acestui mare om al lui Dumnezeu? Num. 11,4.10-15

3. Citeşte Numeri 11,21-23. În ce aspecte din acest pasaj putem observa din nou firea omenească slabă a lui Moise?

În ciuda greşelilor lui şi în ciuda lipsei lui de încredere, Domnul l-a sprijinit să ducă povara care îl apăsa, prin numirea a şaptezeci de bătrâni care să-l ajute (vers. 16, 17). Experienţa celor şaptezeci de bătrâni a fost asemănătoare cu experienţa pe care au avut-o ucenicii Domnului Hristos în Ziua Cincizecimii, când S-a coborât Duhul Sfânt peste ei, cu singura deosebire că ucenicii nu au „prorocit”. Cei şaptezeci de bătrâni au fost onoraţi de Dumnezeu înaintea întregului popor prin darul prorociei.

Ei n-ar fi fost niciodată aleşi, dacă Moise ar fi dovedit o credinţă corespunzătoare în semnele primite cu privire la puterea şi bunătatea lui Dumnezeu. Dar Moise a amplificat prea mult poverile şi lucrarea, aproape pierzând din vedere faptul că el nu era decât instrumentul prin care Dumnezeu lucrase. El nu era îndreptăţit nici în cea mai mică măsură să-şi îngăduie un spirit de cârtire, care era blestemul lui Israel.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999), pag. 385.

Citeşte cu atenţie Numeri 11,20: „pentru că n-aţi ascultat de Domnul, care este în mijlocul vostru [„L-aţi respins” – versiunea NIV]”. Prin urmare, a-L respinge pe Domnul nu înseamnă a apostazia complet, a nega existenţa lui Dumnezeu sau a ţi se şterge numele din registrul bisericii. Ce putem învăţa din acest incident despre cât de uşor ne putem înşela cu privire la relaţia personală cu Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO