În Israelul din vechime erau folosite cornul obişnuit de berbec (shofar) şi cele două trâmbiţe din argint care, în principiu, aparţineau Sanctuarului şi din care sunau preoţii (Num. 10,8). Trâmbiţele erau dintr-o singură bucată de argint bătut şi aveau forma unui tub alungit, mai larg la un capăt.

4. Cu ce scop se suna din aceste trâmbiţe? Ce lecţii spirituale putem desprinde din utilizarea lor? Numeri 10,1-10

Pe lângă utilizarea lor practică, trâmbiţele mai poartă şi o altă semnificaţie. Când se suna din ele, era ca şi cum poporul ar fi primit o poruncă. În timp de război, ele dădeau asigurarea că Domnul Îşi va aduce aminte de ei şi că vor fi izbăviţi de vrăjmaşi (vers. 9). Sunetul de trâmbiţă era un semn că Dumnezeu Îşi va aduce aminte de ei (vers. 10).

Pe lângă toate dovezile că Dumnezeu era cu ei şi îi călăuzea, este interesant de notat că El a folosit şi aceste trâmbiţe pentru a le aminti israeliţilor de prezenţa şi grija Sa faţă de ei. El le amintea de prezenţa şi de călăuzirea Sa prin intermediul unor mijloace vizuale (norul şi focul) şi prin intermediul unor mijloace auditive (trâmbiţele).

Astăzi, noi nu avem aceste mijloace. Însă avem, în Noul Testament, descoperirea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus, descoperire care ne asigură de dragostea şi de grija Sa, lucruri pe care israeliţii nu le-au preţuit pe deplin. Ei au cunoscut, prin intermediul simbolurilor şi al umbrelor, ceea ce noi astăzi cunoaştem nemijlocit: dragostea lui Dumnezeu, aşa cum a fost ea manifestată la cruce.

Ce preferi: o trâmbiţă de argint care să-ţi răsune în urechi sau cunoaşterea dragostei, a caracterului şi a grijii Aceluia care „măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2,6-8)?

5. Ce sunet de trâmbiţă ar fi mai bine să auzi şi de ce? 1 Cor. 15,52

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO