Una dintre cele mai frumoase asigurări de care s-a bucurat Israel în pustie era semnul vizibil al prezenţei lui Dumnezeu, care Se manifesta într-un mod deosebit: stâlpul de nor din timpul zilei şi cel de foc din timpul nopţii.

Să ne imaginăm scena. Tabăra se întindea, probabil, pe o distanţă de mai mulţi kilometri şi era alcătuită din aproximativ două milioane de oameni adunaţi într-o regiune pustie şi primejdioasă. Neavând la dispoziţie niciun mijloc direct şi rapid de comunicare (nu exista radio, telefon sau internet!), probabil că exista un mijloc prin care li se transmitea când să pornească la drum şi încotro să meargă.

3. Cum le era arătat, prin manifestarea prezenţei lui Dumnezeu, care era voinţa Sa, îndeosebi în privinţa deplasării lor? Numeri 9,15-23

Domnul i-a condus pe israeliţi, prin intermediul unui nor, pe cărări care nu erau întotdeauna uşor de străbătut. Ieremia consemnează că El i-a povăţuit „prin pustie, printr-un pământ uscat şi plin de gropi, printr-un pământ unde domneşte seceta şi umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte niciun om” (Ier. 2,6).

Stâlpul de nor ziua şi de foc noaptea nu le arăta numai când şi unde să plece. El le amintea foarte clar de prezenţa continuă a lui Dumnezeu. În Numeri 9,16, se spune: „Totdeauna era aşa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea, avea înfăţişarea unui foc.” Indiferent unde se aflau, indiferent prin ce încercări treceau şi cu ce duşmani se confruntau, deasupra capetelor lor se afla semnul vizibil al prezenţei lui Dumnezeu între ei.

Experienţa aceasta era, probabil, foarte plăcută. Ar fi fost de aşteptat ca norul şi focul să fie pentru ei nişte semne suficiente, care să îi ajute să rămână credincioşi, încrezători şi ascultători de Dumnezeu.

Când nu ştii încotro să apuci şi trebuie să iei o decizie, ţi-ai dori să ai drept călăuză un nor în timpul zilei şi un foc în timpul nopţii? Ce făgăduinţe din Biblie ne vorbesc despre dorinţa lui Dumnezeu de a ne călăuzi şi de a fi alături de noi? Ce decizii te vor ajuta să îţi doreşti mai mult să te laşi călăuzit de Dumnezeu şi să fii conştient în mai mare măsură de prezenţa Sa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO