După moartea Sarei, Avraam s-a recăsătorit. Chetura i-a născut câţiva fii, printre care şi pe Madian (Gen. 25,1-6). Ietro, pe care îl mai chema şi Reuel (Ex. 2,18), adică „Prietenul lui Dumnezeu”, a devenit socrul lui Moise atunci când acesta s-a căsătorit cu Sefora. Despre el ni se spune că era „preotul Madianului” (Ex. 18,1) şi că se închina Dumnezeului adevărat (vers. 12). Ceilalţi descendenţi ai lui Madian au părăsit credinţa lui Avraam şi se închinau la zeii păgâni; ei au fost deseori vrăjmaşii lui Israel.

6. Ce rugăminte i-a adresat Moise lui Hobab, fiul lui Ietro? Care a fost răspunsul lui? Num. 10,29-32

Moise nu L-a întrebat pe Domnul înainte de a încerca să-l convingă pe Hobab să vină cu ei. Nu era oare suficientă prezenţa lui Dumnezeu prin stâlpul de nor ziua şi prin stâlpul de foc noaptea, care îi călăuzea prin pustie? Aici vedem că Moise a şovăit şi a uitat că Dumnezeu, care a putut să despartă Marea Roşie, putea să îi conducă prin deşert şi putea să le dea hrană şi apă.

7. Citeşte Matei 26,36-43. Ce ni se spune aici despre natura omenească a Domnului Isus?

Până şi Mântuitorul nostru a simţit uneori nevoia după compasiune şi susţinere din partea oamenilor. El îi iubea pe toţi ucenicii, dar se simţea mai aproape de Petru, Iacov şi Ioan. În Ghetsimani, El le-a cerut să-L susţină în rugăciune. Pe Muntele Schimbării la Faţă, aceiaşi trei ucenici au adormit, în loc să se roage. Dar Cerul i-a trimis pe Moise şi pe Ilie ca să-L încurajeze pe Hristos să nu renunţe şi să Se ofere ca jertfă de ispăşire (Luca 9,28-31). „Acum, cerul îşi trimisese solii la Isus – nu îngeri, ci oameni care trecuseră prin suferinţe şi întristare şi care puteau să simtă cu Mântuitorul în încercările vieţii Sale pe pământ. Moise şi Ilie fuseseră conlucrători ai lui Isus. Ei împărtăşiseră dorinţa Lui de a-i mântui pe oameni. […] Subiectul convorbirii lor era nădejdea lumii, mântuirea tuturor fiinţelor omeneşti.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2008), pag. 405, 406.

Ştim că trebuie să ne bizuim pe Domnul, dar simţim uneori nevoia după compasiune din partea oamenilor. Adu-ţi aminte de situaţiile în care ai primit încurajare şi compasiune din partea unei persoane. De ce a însemnat acest lucru atât de mult pentru tine? Cum poţi oferi cuiva încurajare şi mângâiere?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO