Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Exod 25,22; Numeri 7, 8; Zaharia 4,1-6 . 11-14; Apocalipsa 4,2.5; 11,4.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ’pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu’.” (2 Corinteni 9,7)

Este adevărat că între copiii lui Israel din vechime şi lumea modernă există o mare deosebire, dată de timp şi de cultură. În multe privinţe, lumea lor este de neînţeles pentru noi, la fel cum ar fi şi lumea noastră pentru ei.

Totuşi numitorul comun este Domnul, Cel care ne-a creat şi ne-a răscumpărat şi pe ei, şi pe noi. Indiferent de deosebirile date de cultură, de limbă şi istorie, ne închinăm aceluiaşi Dumnezeu, chiar dacă ne exprimăm diferit şi avem alte ritualuri. Adevărurile fundamentale care le-au fost transmise prin intermediul obiceiurilor şi al serviciilor ceremoniale sunt, în principiu, aceleaşi cu cele pe care trebuie să ni le însuşim şi noi.

Săptămâna aceasta, vom continua să urmărim experienţa călătoriei strămoşilor noştri spirituali. Vom studia alte câteva orânduiri ceremoniale, legi şi porunci date de Dumnezeu poporului Său din vremea aceea. Vom studia, printre altele, consacrarea altarului pentru arderile de tot, a sfeşnicului din Sanctuarul pământesc şi rânduirea leviţilor pentru chemarea lor sfântă, de a colabora cu preoţii la slujba Sanctuarului din pustie.

Pentru studiul Bibliei la rând: Matei 17 Marcu 9

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO