Consacră-te lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă; aceasta să fie prima ta activitate. Roagă-te astfel: ’O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău. Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine şi tot ce fac eu să fie făcut prin puterea Ta.’ Această lucrare trebuie îndeplinită zilnic. În fiecare dimineaţă, consacră-te lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune toate planurile tale la dispoziţia Lui, pentru a fi aduse la îndeplinire sau abandonate, după cum va hotărî El în providenţa Sa. În acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a-ţi încredinţa viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi astfel viaţa ta va fi modelată, devenind tot mai asemănătoare vieţii Domnului Hristos.” – Ellen G. White, Calea către Hristos (ediţia 2008), pag. 52.

Împrejurările îi pot despărţi pe prieteni; apele mereu agitate ale mării celei întinse pot să stea între noi şi ei. Însă niciun fel de situaţie şi nicio distanţă nu ne pot despărţi de Mântuitorul. Oriunde ne-am afla, El este la dreapta noastră pentru a ne sprijini, păstra, susţine şi ridica moralul. Dragostea lui Hristos pentru cei răscumpăraţi ai Săi este mai mare decât iubirea unei mame pentru copilul ei. Este privilegiul nostru acela de a ne odihni în iubirea Sa; acela de a spune: ’Voi avea încredere în El, căci El Şi-a dat viaţa pentru mine.’ – Divina vindecare (ediţia 1997), pag. 56.

Întrebări pentru discuţie

1. Ştim că este periculos să ne lăsăm absorbiţi de lucrurile din lumea aceasta şi să pierdem din vedere patria de sus. Este posibil ca dorul după cer să ne facă să nu ne mai îndeplinim responsabilităţile de aici? Cum putem adopta o atitudine echilibrată? Dă exemple de persoane care au exagerat în aşteptarea „patriei cereşti” şi şi-au neglijat responsabilităţile aici.

2. Ce aspecte ale căsătoriei sunt importante în societatea în care trăieşti? Cum poate biserica să ocrotească sfinţenia căsătoriei?

3. Discutaţi despre greşeli şi iertare. Ce aţi învăţat din experienţă? Ce faceţi când greşelile par imposibil de iertat?

Rezumat: Domnul vrea ca poporul Lui să fie fericit şi liniştit. Sănătatea fizică şi cea spirituală sunt urmarea ascultării din dragoste de legile Sale dătătoare de viaţă, a relaţiilor bune cu partenerul de viaţă şi cu semenii şi a consacrării zilnice faţă de voinţa Tatălui. Aceasta nu înseamnă că viaţa este întotdeauna uşoară pe acest pământ blestemat de păcat, dar putem să ne bucurăm de ea mai mult, dacă umblăm pe căile Sale.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO