În Sanctuarul din pustie, jertfele aveau în centru altarul arderilor de tot. El era făcut din lemn de salcâm, era acoperit cu aramă şi se găsea în curte, în apropiere de intrarea în Sanctuar. Altarul de aur, aflat în faţa perdelei dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor, era destinat numai arderii tămâiei.

1. Ce gânduri îţi vin în minte când citeşti despre jertfele aduse cu ocazia acestui ritual solemn? Num. 7. Ce gânduri din acest pasaj îşi găsesc aplicarea în viaţa ta spirituală? Unde este simbolizată jertfa de la cruce în acest pasaj?

Altarul fusese deja sfinţit timp de şapte zile (
Ex. 29,37), iar acum căpeteniile – reprezentanţii întregii naţiuni – aduc daruri timp de douăsprezece zile la rând, pentru a sărbători târnosirea (dedicarea, sfin ţirea) lui. A fost stabilită o anumită zi pentru fiecare căpetenie şi pentru seminţia pe care aceasta o reprezenta. Darurile erau la fel pentru toate seminţiile, arătând astfel că, indiferent cine suntem şi ce poziţie ocupăm, înaintea lui Dumnezeu avem acelaşi statut: suntem păcătoşi şi avem nevoie de harul Său.

Unii se întreabă de ce a cerut Dumnezeu atât de multe jertfe şi de ce a rânduit El jertfirea atâtor victime însângerate în sistemul iudaic.Fiecare victimă jertfită era un simbol al lui Hristos, lecţie care era întipărită în minte şi în inimă printr-un ceremonial deosebit de solemn şi sacru şi care era explicată clar de preoţi. Jertfele au fost stabilite în mod direct de Dumnezeu Însuşi pentru a prezenta acest adevăr mare şi însemnat, că numai prin sângele lui Hristos există iertare de păcat.– Ellen G. White, Selected Messages, cartea 1, pag. 107.

Este atât de uşor să ne lăsăm absorbiţi de lucrurile din lumea aceasta! Ce poţi face în fiecare zi, ca să păstrezi pe primul loc, în mintea ta, realitatea şi valoarea jertfei Domnului Isus Hristos pentru tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO