Citeşte capitolul „Un martor credincios”, din Faptele apostolilor de Ellen G. White.

În zilele noastre, este mare nevoie de 1 Ioan, fiindcă circulă tot felul de idei greşite. Ioan îi îndeamnă pe destinatarii epistolei, şi ne îndeamnă şi pe noi, să nu dea crezare oricui şi să nu accepte fără discernământ învăţăturile noi, ci să le pună la încercare, ca să vadă dacă sunt sau nu biblice. Avem nevoie de capacitatea de a face distincţie între adevăr şi rătăcire. Potrivit lui Ioan, creştinismul autentic are trei caracteristici: (1) credinţa că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi că a venit în trup omenesc; (2) păzirea poruncilor lui Dumnezeu; şi (3) dragostea unora faţă de alţii. Ioan vrea să pună o temelie solidă şi să îi încurajeze pe credincioşi să fie siguri de mântuirea prin credinţa în Isus Hristos, care este vestită în Scriptură.

Întrebări pentru discuţie

1. Deşi cei care cred în adevărul moral absolut nu pot înţelege de ce, ideea relativismului moral pare a fi logică într-o anumită măsură. Dacă nu există Dumnezeu sau un Creator şi dacă suntem rezultatul întâmplării, care să fie sursa moralităţi, dacă nu noi înşine? Şi dacă ne schimbăm la un moment dat concepţia despre ceea ce este moral şi ce nu, nu mai contează! Din punct de vedere practic, care este neajunsul acestei concepţii?

2. Cu ani în urmă, când a fost întrebat ce poate face guvernul britanic pentru a-i ajuta pe cetăţeni să fie morali, prim-ministrul H. McMillan, a răspuns: „Eu sunt prim-ministru. Puneţi-i această întrebare arhiepiscopului.” Cum îi ajută studiul de săptămâna aceasta pe membrii bisericii să fie oameni morali? Este scopul Evangheliei acela de a ne ajuta să devenim oameni morali?

3. În perioada marii recesiuni din America, într-o zi, a fost adus în sala de judecată un tată care furase pâine. Judecătorul l-a întrebat de ce a furat, iar tatăl a răspuns cu un oftat că voia să-şi hrănească familia. Judecătorul l-a întrebat: „Ştii că ai comis o infracţiune?” Bărbatul a dat din cap cu regret, fără să ridice privirea şi a spus: „Da, domnule.” Judecătorul i-a spus după aceea, pe un ton grav: „Legea nu face nicio excepţie.” Omul a dat din cap aprobator. Apoi, judecătorul a scos din portofel 10 dolari şi i-a spus: „Aceasta este amenda pe care trebuia să o plăteşti. O plătesc eu pentru tine. Eşti vinovat, dar nu vei fi pedepsit.” Cum ne ajută întâmplarea aceasta să înţelegem Evanghelia şi ce înseamnă să trăim ca Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO