Din vremea grecilor antici şi până în zilele noastre, a fost mereu susţinută ideea că adevărul este relativ, că nu există un adevăr absolut şi că oamenii trebuie să decidă singuri ce este adevăr şi ce este minciună, ce este bine şi ce este rău, ce este moral şi ce este imoral, întrucât nu au niciun etalon transcendent absolut. Această concepţie este cunoscută sub numele de relativism şi, deşi capătă diverse forme, ideea de bază este aceea că nu există un standard absolut pentru adevăr, bine şi moralitate. Potrivit acestei concepţii, noi trebuie să discernem singuri ce este adevărat, bine şi moral şi să facem ce putem mai bine potrivit culturii, regulilor societăţii şi tradiţiilor în care trăim.

6. Citeşte Ioan 14,6. Ce ni se spune aici că este adevărul absolut?

Ioan 14

6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Domnul Isus nu acceptă ideea că adevărul este relativ. El arată clar şi fără echivoc faptul că în El se află adevărul absolut şi că El este întruchiparea acestui adevăr!

7. Ce ne învaţă Ioan despre adevăr? 1 Ioan 2,4.21; 3,19; 4,6; 5,20.

1 Ioan 2

4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.

1 Ioan 3

19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui,

1 Ioan 4

6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

1 Ioan 5

20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Ioan ştie că există adevăruri absolute şi, mai mult decât atât, el arată că există o distincţie clară între adevăr şi minciună, o distincţie care este ştearsă în concepţiile relativiste. Adevărul absolut există. Dumnezeu este adevăr. Isus Hristos şi Duhul Sfânt sunt adevăr. Mincinos este omul care face afirmaţii nefondate, care spune că iubeşte, dar nu păzeşte poruncile şi care neagă că Isus este Hristosul. Spre deosebire de el, creştinul sincer cunoaşte adevărul, îl iubeşte şi este una cu adevărul. Astfel, adevărul trebuie înţeles din punct de vedere intelectual şi totodată pus în practică.

Fără îndoială că Biblia ne confirmă faptul că există adevăruri absolute. Însă este totul absolut? Există şi lucruri care nu sunt „fixe”, ci mai degrabă condiţionate, personale, specifice culturii, schimbătoare? Cum putem să ne deprindem să facem deosebirea între ceea ce este absolut şi neschimbător şi ceea ce este schimbător şi relativ, dependent de circumstanţe?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO