Epistola lui Ioan către Aleasa Doamnă

Pentru studiul de săptămâna aceasta , citeşte : Ex.20,1-1 ; Rom.6,17 ; 2Tes.2,10 ; Evr.13,2 ; 2Ioan ; Apoc.2,14.15 ; 14,12.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu . Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul . ” (2 Ioan 9)

A doua epistolă a lui Ioan se aseamănă în multe privinţe cu prima epistolă. Deşi este mai scurtă , autorul utilizează acelaşi vocabular , aceleaşi teme şi exprimă aceeaşi preocupare faţă de credincioşi .  În ambele epistole , autorul se adresează ca unor apropiaţi .

Însă , spre deosebire de prima, a doua epistolă are formă clară de scrisoare , cuprinzând o introducere şi o încheiere . Cuprinsul este alcătuit din aprecieri, un îndemn la dragoste şi la trăirea în ascultare de porunci şi dintr-o secţiune în care se vorbeşte despre antihrişti . Scurtimea epistolelor a doua şi a treia se poate datora dimensiunilor papirusului pe care au fost scrise . În acest caz , probabil că apostolul şi-a ales cuvontele cu grijă , în timp ce Duhul Sfânt îl inspira să scrie .

O privire asupra studiului

Care este mesajul principal pe care ni-l transmite Ioan ? Se aseamănă acest mesaj cu cel transmis în prima epistolă ? Cum face el legătura între dragoste şi adevăr ? Care este relaţia dintre dragoste şi păzirea poruncilor ? De ce tratează Ioan cu atâta seriozitate problema învăţăturilor greşite ? De ce le spune el membrilor să nu îi primească în casele lor pe învăţătorii mincinoşi ?

Pentru studiul Bibliei la rând : Daniel 1Osea 14

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO