Biblia, de la Geneza la Apocalipsa, ni-L prezintă pe Domnul Isus. Dar nu vorbeşte numai despre El şi atât. Ne vorbeşte despre El şi despre Planul de Răscumpărare; despre ceea ce a făcut Dumnezeu în favoarea neamului omenesc căzut; despre sacrificiul de sine uimitor pe care l-a făcut Dumnezeu Însuşi pentru a ne readuce la statutul pe care îl aveam la creaţiune şi chiar mai mult.

Pe scurt, Biblia ne vorbeşte despre mântuire. Aceasta este şi tema principală din 1 Ioan.

4. Potrivit textelor următoare, cum putem primi mântuirea?

1 Ioan 1

9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

1 Ioan 2

2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

1 Ioan 4

9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Noi suntem mântuiţi prin sângele Domnului Hristos (1 Ioan 1,7; 5,6.8); prin jertfa Sa ispăşitoare (1 Ioan 2,2; 4,10). Crucea nu este amintită direct în 1 Ioan. Totuşi sângele şi jertfa ispăşitoare ne atrag atenţia asupra crucii. Nu exemplul Domnului Isus este cel care ne mântuieşte, chiar dacă este foarte important, ci moartea Sa. Exemplul Său ne invită să trăim aşa cum a trăit El (1 Ioan 2,6).

1 Ioan 1

7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.

1 Ioan 5

6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
8 Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei sunt una în mărturisirea lor.

1 Ioan 2

2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

1 Ioan 4

10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

1 Ioan 2

6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Pentru Ioan, mântuirea credincioşilor este o realitate prezentă. El aduce mai multe argumente:

Ei au ajuns să-L cunoască (1 Ioan 2,2.3).

1 Ioan 2

2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.

Ei sunt în El (1 Ioan 2,5; 5,20).

1 Ioan 2

5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.

1 Ioan 5

20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Păcatele lor sunt iertate (1 Ioan 2,12).

1 Ioan 2

12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.

Ei l-au biruit pe cel rău (vers. 13).

1 Ioan 2

13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.

Ei au trecut de la moarte la viaţă (1 Ioan 3,14).

1 Ioan 3

14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.

Ei au viaţa veşnică (1 Ioan 5,12.13).

1 Ioan 5

12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.

Mântuirea este înfăţişată aici în mod minunat.

Prin Domnul Isus, noi am primit făgăduinţe mari şi o mare speranţă. Ce poţi să faci ca să le duci vestea cea bună celor din jurul tău? Ce sacrificii eşti dispus să faci pentru a le da celorlalţi şansa de a-L cunoaşte pe Mântuitorul şi de a afla despre mântuire?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO