În Noul Testament, biserica este prezentată prin intermediul câtorva simboluri: sarea (Mat. 5,13), stâlpul adevărului (1 Tim. 3,15), o clădire sau o casă (Efes. 2,21.22), un templu (1 Cor. 3,16.17), o femeie (Apoc. 12,1.2), trupul lui Hristos (Efes. 1,22.23).

Matei 5

13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.

1 Timotei 3

15 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.

Efeseni 2

21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22 Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

1 Corinteni 3

16 Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17 Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

Apocalipsa 12

1 În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.
2 Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască.

Efeseni 1

22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

2. În 1 Ioan, apare ideea de biserică, deşi nu este folosit cuvântul biserică. Ce simboluri sunt folosite pentru a ne ajuta să înţelegem ce înseamnă biserica?

1 Ioan 2

9 Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

1 Ioan 2

13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.

1 Ioan 2

12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

1 Ioan 3

1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

În 1 Ioan, „biserica” înseamnă în primul rând „familie”. Avem un Tată ceresc (nume care apare de 12 ori). Într-un anumit sens, Ioan însuşi pare a fi un părinte, întrucât îi numeşte pe membrii bisericii „copilaşi” (1 Ioan 2,18). Biserica este alcătuită din copilaşi (de 13 ori), părinţi şi tineri (ambii termeni apar de 42 ori) şi fraţi (de 13 ori).

1 Ioan 2

18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

Aceşti termeni evocă relaţia apropiată şi strânsă dintre membri, dragostea lor unii faţă de alţii şi denotă sentimentul apartenenţei. Fiecare membru este important şi fiecare are un loc în familia lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, din familia aceasta face parte şi Dumnezeirea. În consecinţă, comunitatea aceasta are o dimensiune orizontală şi o dimensiune verticală. Prin faptul că suntem membri ai bisericii, facem efectiv parte din familia lui Dumnezeu.

3. Ce înseamnă, în esenţă, să faci parte din biserica lui Dumnezeu? 1 Ioan 4,7

1 Ioan 4

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Care este relaţia ta cu familia bisericii? Eşti un copil îndărătnic? Un tată despotic? O mamă drăgăstoasă? Un copilaş neputincios? Ce schimbări trebuie să faci, ca să ai o contribuţie mai însemnată în cadrul acestei familii speciale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO