În prima sa epistolă, Ioan vorbeşte despre învăţături greşite, dar se ocupă mai mult de etică. El este de părere că teologia dă naştere eticii şi că o doctrină greşită duce la fapte greşite. Spre exemplu, înţelegerea greşită a relaţiei dintre Lege şi har a determinat milioane de oameni să calce ziua de Sabat a lui Dumnezeu. Aşadar, trebuie să ne asigurăm că avem o înţelegere matură, tot mai profundă şi corectă a adevărului despre Dumnezeu şi despre Scriptură.

De asemenea, învăţătura trebuie transpusă corect în practică. Din nefericire, întâlnim câte un mare apărător al adevărului care fuge cu nevasta vecinului. Este tragic faptul că studenţii la teologie copiază la examene. Este deplorabil faptul că păzitorii Sabatului, care cunosc adevărul despre mântuire, despre Sanctuarul ceresc şi despre starea morţilor, se mint unii pe alţii.

5. Notează în dreptul fiecăruia dintre textele următoare ce ne învaţă despre comportament. 1 Ioan 1,7; 2,1.15.16; 3,4.7.15.17.18; 4,7; 5,2.3.

1 Ioan 1

7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.

1 Ioan 2

1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.

1 Ioan 3

4 Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
7 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?
18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

1 Ioan 4

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 5

2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;

Ioan atrage atenţia asupra comportamentului creştinului, făcând apeluri directe şi indirecte. El îi îndeamnă pe creştini să nu mintă, să nu păcătuiască, să nu-şi urască fraţii şi surorile de credinţă, să nu iubească lumea cu poftele şi lăudăroşia ei şi să se ferească de nelegiuire. El ne spune că trebuie să fim supuşi, să facem ce este bine şi să ne iubim unii pe alţii, demonstrând acest lucru în mod practic. Pavel abordează mai detaliat această temă (vezi Efes. 4,25-5,21), dar Ioan face un rezumat al tuturor acestor idei când ne îndeamnă să păzim poruncile lui Dumnezeu şi să trăim cum a trăit Isus. (1 Ioan 2,6)

Efeseni 4

25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.

Efeseni 5

21 Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

1 Ioan 2

6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Ioan ne explică lămurit că naşterea din Dumnezeu, faptul că Îl cunoaştem şi Îl iubim sunt indiciile unei vieţi noi. Pentru Ioan, adevărul nu trebuie însuşit doar la nivel intelectual, ci şi la nivel practic. Probabil că, în această privinţă, niciun verset nu este mai clar decât 1 Ioan 3,7.

1 Ioan 3

7 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.

Cum putem să trăim aşa cum a trăit Isus? Ce înseamnă aceasta în mod practic, pentru viaţa noastră de zi cu zi? Treci acum printr-o situaţie în care ai nevoie de mult tact şi putere, ca să te porţi la fel ca Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO