6. „Ungerea” din 1 Ioan 2,20 a fost interpretată de mulţi ca făcând referire la Duhul Sfânt. Susţin versetele următoare această interpretare? 1 Sam. 16,13; Ioan 14,17; 15,26; 16,7; 1 Ioan 2,20.21.27.

1 Samuel, 16
13 Samuel a luat cornul cu untdelemn, şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea şi în cele următoare. Samuel s-a sculat, şi s-a dus la Rama.

Ioan, 14
17 şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.

Ioan, 15
26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan, 16
7 Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

1 Ioan, 2
20 Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi orice lucru.
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.
27 Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.
________________________________________________________________________________________________

Credincioşii adevăraţi au primit această ungere care rămâne în ei, care îi învaţă şi în care nu se găseşte nicio urmă de minciună. Ceea ce se spune aici despre ungere şi despre rolurile ei ne trimite cu gândul la afirmaţiile pe care le-a făcut Domnul Isus despre Duhul Sfânt, în cuvintele Sale de despărţire (Ioan 13-16). Isaia 61,1 face legătura între ungere şi Duhul Sfânt. Prin urmare, este foarte probabil ca aici ungerea să însemne Duhul Sfânt.

Isaia, 61
1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea;

Totuşi, mai există şi o altă dimensiune. Într-o anumită măsură, 1 Ioan 2,24 este similar cu versetul 27: „Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi.” (1 Ioan 2,24) „Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi.” (vers. 27)

Ceea ce credincioşii au auzit de la început este Evanghelia lui Isus. Mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu (1 Ioan 2,14) şi adevărul (2 Ioan 2) rămân în omul credincios. În 2 Corinteni 1,21.22, ungerea divină este legată de pecetluirea cu Duhul Sfânt, în timp ce în Efeseni 1,13, auzirea cuvântului adevărului şi credinţa în el duc la pecetluirea cu Duhul Sfânt. De aceea, ungerea poate arăta şi spre Scriptură.

1 Ioan, 2
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.

2 Ioan, 1
2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi, şi care va fi cu noi în veac:

2 Corinteni, 1
21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu.
22 El ne-a şi pecetluit, şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.

Efeseni, 1
13 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre); aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,

Antidotul pentru mesajele antihriştilor este Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a fost el transmis de Duhul Sfânt. El este etalonul obiectiv după care sunt evaluate toate învăţăturile. Credincioşii adevăraţi se bizuiesc pe Duhul Sfânt, aşa cum este El descoperit în Scriptură. Biblia trebuie să constituie autoritatea cea mai înaltă a tuturor învăţăturilor noastre. În clipa în care încep să se îndoiască de autoritatea Bibliei, de autenticitatea şi de inspiraţia ei, credincioşii se expun la tot felul de amăgiri şi rătăciri. Lumea este plină de oameni care au fost odată creştini, dar care şi-au părăsit credinţa, fiindcă au început să pună la îndoială valabilitatea şi inspiraţia Bibliei când au dat peste lucruri pe care nu le înţelegeau sau nu le-au putut accepta. Una este să admiţi că există în Biblie anumite lucruri pe care nu le înţelegi sau care ţi se par de neînţeles şi alta este să pui la îndoială autoritatea Scripturii din cauza lor.

Care este atitudinea ta faţă de lucrurile din Biblie pe care nu le înţelegi sau care îţi sunt neplăcute? Ai ajuns să te îndoieşti din ce în ce mai mult de Biblie? Dacă da, ce poţi să faci ca să scapi de această atitudine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO