Cercetaţi duhurile (1 Ioan 4,1-6)

În 1 Ioan 4,1-6, Ioan reia tema pe care a tratat-o în 1 Ioan 2,18-27, şi anume învăţăturile eronate care circulau în biserică. Este interesant că vrăjmaşul începuse deja să lucreze în biserică, încercând să o divizeze prin introducerea acestor învăţături. Ne confruntăm şi noi azi cu această problemă?

1 Ioan, 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;
3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.
4 Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.
5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.
6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

1 Ioan, 2
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
20 Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi orice lucru.
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.
24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.
25 Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.
26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
27 Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

4. Citeşte 1 Ioan 2,19. Ce importanţă are pentru noi acest verset?

1 Ioan, 2
19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
________________________________________________________________________________________________

Deşi nu cunoaştem toate detaliile, Ioan pare a combate mai multe concepţii greşite cu privire la Isus pe care le susţineau aceşti foşti membri ai bisericii. Probabil că cineva declara că Hristos a părut a avea un trup omenesc, însă în realitate nu era aşa. Poate că altcineva sublinia că Hristos a intrat în trupul omenesc al lui Isus la botez şi că l-a părăsit înainte de răstignire. Alţii probabil că respingeau ideea că Isus era Mesia.

Se pare că aceşti învăţători mincinoşi pretindeau că sunt inspiraţi şi, din acest motiv, Ioan atrăgea atenţia în 1 Ioan 4,1 că vor apărea profeţi mincinoşi. Concepţiile lor greşite dovedeau că erau inspiraţi de duhul lui Antihrist.

1 Ioan, 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.

5. Compară 1 Ioan 2,18-27 cu 1 Ioan 4,1-6. Deşi suntem ameninţaţi de apariţia lui Antihrist şi a învăţăturilor lui mincinoase, ce asigurări şi ce speranţă ne transmite Ioan? Ce speranţă ne inspiră aceste pasaje?

1 Ioan, 2
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
20 Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi orice lucru.
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl.
24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.
25 Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.
26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
27 Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

1 Ioan, 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;
3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.
4 Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.
5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.
6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

______________________________________________________________________________________________

Să observăm asemănarea dintre 1 Ioan 2,21 şi 1 Ioan 4,6. În ambele locuri, marele scut împotriva acestor rătăciri este cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaşterea adevărului. Ioan arată cât de important este să avem o înţelegere corectă a învăţăturii şi mai ales a învăţăturii despre Domnul Isus. Aici avem dovezi biblice foarte clare în favoarea doctrinei corecte.

1 Ioan, 2
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.

1 Ioan, 4
6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO