Venirea antihriştilor (1 Ioan 2,18.19.22.23)

2. Cine este Antihristul? 1 Ioan 2,18.19.22

1 Ioan, 2
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

_________________________________________________________________________________________________

Cuvântul antihrist apare numai în 1 şi 2 Ioan. Antihristul încearcă să ia locul lui Hristos şi se împotriveşte lui Hristos. Cercetătorii din diferite denominaţiuni au interpretat, de exemplu, că fiara din Apocalipsa 13, care a ieşit din mare, şi omul fărădelegii din 2 Tesaloniceni 2 îl reprezintă pe Antihrist. Aceasta este o interpretare corectă, întrucât limbajul folosit în Apocalipsa 13,2-4 ne arată că această fiară ieşită din mare este o contrafacere sau o imitaţie nereuşită a Domnului Hristos, care îşi asumă doar unele caracteristici exterioare ale Mielului; în 2 Tesaloniceni 2,4, Antihristul, omul fărădelegii, încearcă să se aşeze în locul Domnului. Deşi aici nu este utilizat cuvântul antihrist, Scriptura vorbeşte în mai multe locuri despre această idee şi fără îndoială că Ioan era familiarizat cu ea. Într-adevăr, în Apocalipsa, el foloseşte această idee, chiar dacă nu şi termenul în sine.

Apocalipsa, 13
2 Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
4 Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?”

2 Tesaloniceni, 2
4 potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.

În 1 Ioan 2,18, Ioan foloseşte cuvântul antihrist atât la singular, cât şi la plural: antihristul trebuie să apară; mulţi antihrişti au apărut deja. Renunţă Ioan la ideea că va apărea un anumit antihrist, atunci când îi numeşte pe alţi oameni antihrişti? Bineînţeles că nu! 1 Ioan 4,3 ne ajută în acest sens. Versetul acesta ne vorbeşte despre duhul lui Antihrist: aceşti oameni demonstrează că au duhul lui, însă adevăratul Antihrist urmează să vină.

1 Ioan, 2
18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

1 Ioan, 4
3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

3. Cine sunt cei pe care îi numeşte Ioan antihrişti? 1 Ioan 4,3; 2 Ioan 7.

1 Ioan, 4
3 şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

2 Ioan, 1
7 Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!

________________________________________________________________________________________________

Ioan nu îi numeşte „antihrişti” pe acei membri ai bisericii care se străduiau să obţină o înţelegere corectă despre Isus sau care nu ştiau încă ce poziţie să adopte, fiind asaltaţi de învăţături false. Ei trebuiau să aleagă între învăţătura creştină şi concepţia antihriştilor despre Isus ca Mesia şi/ sau despre natura lui Hristos.

Totuşi existau anumite persoane care părăsiseră biserica, dar care predicau cu succes aceste doctrine false (1 Ioan 4,5). Aceştia erau antihriştii.

1 Ioan, 4
5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.

Într-un anumit sens, orice lucru sau persoană pe care o aşezăm în locul lui Dumnezeu poate fi un „antihrist”. Cu ce fel de antihrişti ne confruntăm azi? Cum putem să îi recunoaştem şi cum putem să îi combatem?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO