„Pentru Numele Lui” (1 Ioan 2,12)

În 1 Ioan 2,12-15, Ioan le scrie „copilaşilor”, „părinţilor” şi „tinerilor”. S-a interpretat în mai multe feluri semnificaţia împărţirii în aceste categorii, însă opinia noastră este aceea că Ioan se referă la toţi membrii bisericii atunci când scrie „copilaşilor” (1 Ioan 2,1.12.28; 3,7; 4,4; 5,21). „Părinţii” pot fi membrii bisericii mai în vârstă, iar „tinerii”, membrii tineri. Altfel spus, el se adresează tuturor membrilor.

1 Ioan, 2
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.
15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
28 Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.

1 Ioan, 3
7 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.

1 Ioan, 4
4 Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.

1 Ioan, 5
21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

1. Ce afirmaţie se face în 1 Ioan 2,12? Pe ce bază este oferită iertarea? De ce este atât de important pentru creştini să ştie că păcatele lor sunt iertate? Vezi şi Fapte 5,31; Rom. 4,7; Efes. 4,32; Col. 1,14; 2,13.

1 Ioan, 2
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.

Faptele apostolilor, 5
31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.

Romani, 4
7 „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, şi ale căror păcate sunt acoperite!

Efeseni, 4
32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Coloseni, 1
4 şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,

Coloseni, 2
13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.

_______________________________________________________________________________________________

Dorinţa lui Ioan este să ştie că cititorii lui, adică membrii credincioşi ai bisericii, au asigurarea deplină a mântuirii. El face aluzie la subiectul păcatului prezentat anterior, în cap. 1 Ioan 1,9 şi 2,1.2, subliniind că a fi creştin înseamnă a avea această iertare. Creştinii nu neagă faptul că sunt fiinţe păcătoase, însă ei au primit mântuirea prin Isus Hristos şi, prin urmare, trăiesc cu asigurarea că au fost iertaţi.

1 Ioan, 1
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Ideea principală este aceasta: creştinii trebuie să înţeleagă că temelia mântuirii lor se găseşte numai în Isus şi în ceea ce a făcut El pentru ei. La aceasta se referă Ioan atunci când spune că ei au fost iertaţi nu datorită faptelor bune pe care le-au făcut, nu datorită convingerilor pe care le au şi nici măcar datorită faptului că Îl cunosc pe Dumnezeu, ci „pentru Numele Lui”; adică, datorită lui Isus şi datorită lucrării Sale pentru ei. Astfel, când vorbeşte despre biruinţă şi despre ascultare, Ioan subliniază continuu că mântuirea a fost oferită numai prin Isus.

Cât de important este pentru tine să primeşti iertarea de păcat? Unde ai fi azi, dacă te-ai îndoi de această iertare? De ce trebuie să ţii minte întotdeauna că ai fost iertat pentru Numele lui Isus şi nu pentru meritele tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO