2. Citeşte 1 Ioan 2,13.14. Ce mesaj îţi transmit aceste versete? Cum poţi aplica acest mesaj la viaţa ta?

1 Ioan, 2
13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.

_________________________________________________________________________________________________

Copilaşilor li se aminteşte că ei Îl cunosc pe Tatăl, iar părinţilor că Îl cunosc pe Cel ce este de la început. Această persoană este în mod evident Domnul Isus. În 1 Ioan 1,1, ni se spune că El era „de la început”. Semnificaţia cea mai plauzibilă a acestor versete este aceea că Tatăl şi Cel care este de la început (Isus) sunt două persoane distincte. Când li se adresează a doua oară tinerilor, Ioan repetă cuvintele „aţi biruit pe cel rău”, însă ideea este mai dezvoltată. Tinerii au biruit nu numai răul, ci pe Satana însuşi, fiindcă ei sunt ai lui Hristos şi sunt părtaşi la biruinţa Sa. Expresia folosită în original ne arată că biruinţa aceasta a fost obţinută în trecut, dar că rezultatele ei sunt simţite şi în prezent. De asemenea, tinerii sunt tari din punct de vedere spiritual şi „Cuvântul lui Dumnezeu” rămâne în ei.

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –

Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre Cel care l-a inspirat, Duhul Sfânt (Efes. 6,17; 2 Petru 1,21). De aceea, unii comentatori au sugerat că în aceste versete se găseşte o referinţă indirectă la Trinitate: Dumnezeu Tatăl; Isus, sub titlul de „Cel ce este de la început”; şi Duhul Sfânt, revelat prin Cuvântul lui Dumnezeu. În definitiv, credincioşii au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu şi continuă să Îl cunoască, ceea ce înseamnă că ei au o relaţie apropiată cu El.

Efeseni, 6
17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

2 Petru, 1
21 Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Aşadar, în aceste versete, ne este prezentată esenţa vieţii creştine: iertarea de păcate, cunoaşterea Dumnezeirii, biruinţa asupra păcatului şi Cuvântul lui Dumnezeu trăind în noi.

Credincioşii ştiu că Dumnezeu şi Cuvântul Său rămân în ei şi de aceea sunt pregătiţi pentru provocarea amintită în versetele 15 la17. Versetele 12 la 14 sunt afirmative, iar versetul 15 începe cu un imperativ, un îndemn sau o poruncă: „Nu iubiţi lumea!”

Răspunde într-un paragraf la următoarea întrebare: Ce înseamnă să Îl cunosc pe Dumnezeu? Ce îţi spune despre tine răspunsul dat? Dar despre relaţia ta cu Dumnezeu? Elaborează răspunsul în timpul acestei săptămâni şi, dacă vrei, prezintă-l în cadrul grupei, la Şcoala de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO