Să umblăm în lumină: renunţare la ceea ce e lumesc

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Dan. 5,13; Ioan 15,19; Col. 1,14; 2,8.13; 2 Petru 3,10-12; 1 Ioan 2,12-17.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.” (1 Ioan 2,15)

În 1933, scriitorul francez André Malraux a publicat volumul Condiţia umană, un roman despre o insurecţie comunistă nereuşită din Shanghai, China, care a avut loc prin 1920. Unul dintre personajele din roman, Ch’en, un terorist comunist, se întâlneşte într-o zi pe stradă cu învăţătorul lui, un preot creştin, care îi vorbeşte despre pierderea credinţei. Învăţătorul nu ştia că în momentul acela Ch’en purta cu el o bombă şi că era hotărât să comită un asasinat politic! Ch’en îi răspunde că nu şi-a pierdut credinţa, ci doar că acum crede în politică.

„Ce credinţă în politică”, l-a întrebat învăţătorul cu tristeţe, „va distruge moartea?”

Cu alte cuvinte, indiferent de ideile tale politice, indiferent de utopia pe care îţi doreşti să o creezi, ea nu va învinge niciodată marele flagel al omenirii: moartea.

Versetele pe care le vom studia săptămâna aceasta ne arată în continuare ce înseamnă să umbli în lumină şi ne vorbesc despre efemeritatea lumii noastre, în contrast cu viaţa veşnică pe care o găsim numai în Dumnezeu.

O privire asupra studiului

De unde ştim că păcatele noastre sunt iertate? Ce înseamnă să-L cunoşti pe Dumnezeu? Ce înseamnă să nu iubeşti lucrurile din lume? Care este destinul final al omenirii?

Pentru studiul Bibliei la rând: Isaia 8 33

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO