Domnul Isus în epistolele lui Ioan

4. În 1 Ioan, avem o prezentare a Domnului Hristos. El este inima acestei cărţi. Ce ni se spune despre El?

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii,

1 Ioan, 1
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată;

1 Ioan, 5
20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

1 Ioan, 1
3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

1 Ioan, 4
15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

1 Ioan, 2
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

1 Ioan, 2
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

1 Ioan, 4
14 Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

1 Ioan, 5
20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.

Deşi în 1 Ioan Dumnezeu Tatăl este amintit de mai multe ori decât Domnul Isus, problema pe care o au membrii probabil încă activi ai bisericii este legată de Domnul Isus. Membrii bisericii şi învăţătorii mincinoşi se pare că aveau limpede în minte învăţătura despre natura Tatălui. Însă concepţiile lor despre natura divină şi umană a lui Isus erau diferite. Problema cu care se confruntau era dacă Isus a venit în trup (1 Ioan 4,2) şi dacă El este Hristosul (1 Ioan 2,22).

1 Ioan, 4
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu;

1 Ioan, 2
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

În acest context, Ioan susţine clar că este imposibil să Îl separăm pe Tatăl de Fiul. Şi în zilele noastre sunt unii oameni, chiar şi printre creştini, care susţin că au o relaţie cu Dumnezeu Tatăl, fără să ţină seama însă de Isus. Pentru ei, Isus este numai un om extraordinar. Ioan însă spune clar: Dacă ai aflat despre Isus, dar nu Îl primeşti ca Mesia şi Fiu al lui Dumnezeu, nu poţi avea o relaţie mântuitoare cu Dumnezeu Tatăl.

1 Ioan cuprinde 105 versete. Numele Domnului Isus apare în 45 de versete. Ce ne spune aceasta despre locul pe care Îl are în această epistolă? Ni se întâmplă oare să ne lăsăm absorbiţi de date, hărţi şi doctrine şi să nu mai avem o relaţie personală cu El, ca să acceptăm iertarea şi harul Său? Dacă da, cum ne putem schimba? De ce trebuie să ne schimbăm? (Vezi Ioan 17,3.)

Ioan, 17
3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO