Lucrarea Domnului Isus în epistolele lui Ioan

Epistolele lui Ioan ni-L înfăţişează pe Mântuitorul din mai multe perspective, transmiţându-ne mesajul că El este de la început (1 Ioan 1,1), că a venit în trup (1 Ioan 4,2) şi că a fost neprihănit, curat şi fără păcat (1 Ioan 2,1; 3,3.5); în acelaşi timp, ele subliniază lucrarea şi misiunea Sa.

1 Ioan, 1
1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, –

1 Ioan, 2
1 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

1 Ioan, 3
3 Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţă, după cum El este curat.
4 Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

Ni se prezintă în detaliu cine este Domnul Isus şi ce a făcut El. A nega divinitatea sau întruparea Sa înseamnă a nega lucrarea Sa în calitate de Mântuitor şi de Domn al nostru. Mântuirea prin El se bazează pe natura Sa divino-umană. Dacă nu avem o înţelegere corectă a naturii Sale divino- umane, riscăm să ajungem la o concepţie greşită despre Planul de Mântuire şi despre problema păcatului. Vom ajunge să tratăm păcatul cu uşurinţă sau chiar să negăm existenţa lui (1 Ioan 1,6-10), o atitudine care ne va afecta în mod sigur comportamentul şi etica creştină.

1 Ioan, 1
6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.
7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

5. Ce ne spune Ioan despre lucrarea şi misiunea Domnului Isus? Altfel spus, ce făgăduinţe ne-au fost date, ca urmare a ceea ce a făcut şi mai face încă Mântuitorul pentru noi?

1 Ioan, 1
7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.

1 Ioan, 2
25 Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică.

1 Ioan, 2
28 Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.

1 Ioan, 3
8 Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

1 Ioan, 3
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.

1 Ioan, 5
18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.

2 Ioan, 1
3 Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi în dragoste!

Ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, în calitate de Mântuitor al nostru, şi ceea ce face El în prezent, în calitate de Mijlocitor, aşteaptă un răspuns din partea noastră. Inima noastră nu poate să rămână indiferentă faţă de tot ce ne oferă El: iertarea de păcat, asigurarea mântuirii, darul Duhului Sfânt, speranţa revenirii şi făgăduinţa că vom fi ca El şi că Îl vom vedea. Noi credem în El, Îl iubim, Îl urmăm şi Îl ascultăm, rămânem în El şi în învăţăturile Sale.

Recapitulează făgăduinţele amintite mai sus. Care dintre ele este mai importantă pentru tine şi de ce? Pe care dintre ele nu le-ai aplicat în viaţă aşa cum ar trebui? De ce? Ce poţi face ca să devii pe deplin conştient de frumuseţea şi valoarea acestor făgăduinţe?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO