Nu este atât de greu să fim de acord cu afirmaţia că biserica trebuie să fie axată pe misiune. Dar ce este biserica? Biserica nu înseamnă în primul rând o organizaţie, ci mai degrabă un grup de oameni care sunt chemaţi, fără excepţie, să dea mărturie.

4. De ce ar trebui să avem deplină încredere că putem da mărturie despre credinţa noastră? 1 Cor. 12,28; Efes, 4,11-15

1 Corinteni, 12
28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

Efeseni, 4
11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;
15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Nu avem toţi darul de a predica sau de a-i învăţa pe alţii. Dar toţi am pri mit cel puţin un dar, ca să ne putem împlini chemarea: aceea de a fi ucenici, mereu gata să vorbim despre nădejdea care este în noi (1 Petru 3,15).

1 Petru, 3
15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,

5. Ce Ajutor au la dispoziţie cei care doresc să dea mărturie despre credinţa lor? Ioan 14,26; Fapte 1,4.8; 2,1-4

Ioan, 14
26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Faptele apostolilor, 1
4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.

8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

Faptele apostolilor, 2
1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
4 Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.

Faptul că Hristos le-a promis urmaşilor Săi prezenţa Duhului Sfânt şi că putem primi daruri spirituale nu înseamnă că nu este nevoie de pregătire sau de instruire. Apostolii au participat timp de mai bine de trei ani la cea mai intensivă instruire posibilă, în vremea cât au fost ucenici. Tot la fel, ucenicii de astăzi trebuie să-şi dorească să fie instruiţi pentru a da mărturie, iar biserica trebuie să facă o prioritate din a pregăti permanent materiale şi oportunităţi de instruire pentru membrii ei, astfel încât aceştia să-şi poată îndeplini cât mai bine misiunea. Însă acestea nu sunt suficiente. Poporul lui Dumnezeu de astăzi are nevoie de prezenţa şi de darul Duhului Sfânt, dacă vrea să aibă succes în lucrare.

În final, rămâne un singur adevăr: nu poţi să-i dai altuia ceea ce tu nu ai. Dacă nu avem o relaţie vie cu Dumnezeu, nu putem să-i ajutăm pe alţii să aibă această experienţă.

6. Care este condiţia esenţială pe care trebuie să o îndeplinească cei care vor să dea mărturie despre credinţa lor? 2 Petru 3,18

2 Petru, 3
18 ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Dacă va răspunde la chemarea ei, biserica va creşte. Dar creşterea nu se referă doar la numărul de membri. Noi trebuie să creştem în har în mod individual şi colectiv, dacă vrem ca mărturia noastră să fie într-adevăr eficientă.

Ce înseamnă pentru tine „creşterea în har”? De unde îţi dai seama dacă te afli în procesul de creştere în har? Ce indicii foloseşti? Prezintă aceste răspunsuri la grupa Şcolii de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO