Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 11,1-4; 12,1-3; 1 Cor. 12,12-27; Efes. 4,1-13; Apoc. 22,1-6.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele Lui.” (1 Corinteni 12,27)

Oamenii sunt fiinţe sociale. Dumnezeu ar fi putut să creeze o sută de milioane de fiinţe umane care să trăiască izolate una de cealaltă şi să-şi urmărească propriile scopuri. Însă El a creat la început un bărbat şi o femeie şi a declarat că nu este bine ca omul să fie singur. Bărbatul şi femeia se completau unul pe celălalt. Ei trebuiau să se înmulţească şi să aducă la existenţă o familie formată din mai mulţi membri care, la rândul lor, aveau să formeze alte familii şi alte grupuri sociale.

Unul dintre cele mai importante grupuri sociale din care pot face parte oamenii este biserica. Din nefericire, mulţi nu mai recunosc beneficiile sociale pe care le aduce apartenenţa la o biserică. Fără îndoială că biserica este mai mult decât un club pentru bărbaţii şi femeile cu aceleaşi preocupări. Biserica este o comunitate de credincioşi care au în comun experienţa mântuirii şi care recunosc că Hristos este Domnul lor.

Scurtă prezentare a studiului: A crede şi a aparţine sunt două noţiuni înrudite. Dumnezeu vrea să facem parte din comunitatea pe care El a format-o. Este un privilegiu să faci parte din această comunitate, dar această apartenenţă presupune şi unele responsabilităţi. Fiecare dintre noi putem contribui în modul nostru specific la închegarea trupului lui Hristos.

Pentru studiul Bibliei la rând: Iov 35Psalmi 35

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO