Pentru un studiu aprofundat asupra temei isprăvniciei, citeşte cartea Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii, în care au fost compilate comentariile lui Ellen G. White pe această temă. Citeşte mai ales capitolul VIII, care tratează despre motivaţiile corecte ale dăruirii (pag. 195-206).

„Domnul nu va cere de la săraci ceea ce ei nu pot să aducă; El nu va cere de la bolnavi energia fizică pe care trupul lor slăbit nu poate să o aibă. Nimeni nu trebuie să deplângă faptul că nu poate să-L slăvească pe Dumnezeu prin nişte talanţi care nu i-au fost încredinţaţi niciodată. Dar dacă aveţi un singur talant, întrebuinţaţi-l bine şi se va înmulţi. Dacă talanţii nu sunt îngropaţi, ei vor câştiga, la rândul lor, alţi talanţi.” – Comentariile Ellen G. White, Comentariul biblic A.Z.Ş., vol. 5, pag. 1100

Întrebări pentru discuţie:

– Cum să înţelegem tema isprăvniciei şi a responsabilităţii pe care o avem faţă de Dumnezeu, în contextul mântuirii numai prin credinţă? Suntem mântuiţi pentru faptul că suntem ispravnici buni? Sau să înţelegem că isprăvnicia arată cât de reală este credinţa noastră? De ce nu trebuie să cădem în deznădejde, nici măcar atunci când greşim în această privinţă?

– De ce este greşită ideea că, dacă trăieşti corect, Dumnezeu îţi va da mulţi bani şi multă sănătate? De ce această concepţie este o pervertire a adevăratelor principii ale isprăvniciei?

– Dezbateţi următoarea afirmaţie: „Oamenii cei mai mari şi mai înzestraţi sunt nefolositori dacă nu se aşază la dispoziţia lui Dumnezeu. Pe scurt,
disponibilitatea este mai importantă decât abilitatea.” – Mike Nappa, The Courage to Be a Christian [Curajul de a fi creştin] (West Monroe, La.: Howard Publishing Co., 2001), pag. 164

– Ce sfat i-ai da unui membru al bisericii care are probleme financiare şi care spune că nu poate să-I dea Domnului zecimea şi darurile? Câte moduri de abordare a acestei persoane există?

Rezumat: Fiecare dintre noi a primit cel puţin un talant. Am primit anumite resurse. În calitate de ispravnici, se aşteaptă din partea noastră să administrăm aceste resurse cât mai bine posibil şi să recunoaştem că tot ce avem vine de fapt de la Dumnezeu. Isprăvnicia nu trebuie privită ca o îndatorire dificilă, ci ca un mod plăcut de ordonare a priorităţilor vieţii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO