Dumnezeu vrea să formeze un popor

În Geneza 11 se găseşte relatarea despre un experiment legat de un edificiu comunitar neautorizat de Dumnezeu. După potop, urmaşii supravieţuitorilor din arcă au luat decizia de a se uni şi de a construi o cetate şi un turn, undeva în partea de sud a Irakului de astăzi. Dumnezeu a fost foarte nemulţumit văzându-i, întrucât nu aceasta era voia Sa. Totuşi, în capitolul următor – în Geneza 12 – ideea de comunitate este adusă din nou în discuţie, dar într-un sens pozitiv. Dumnezeu i-a spus lui Avraam (care pe atunci se numea Avram) că dorea să aducă la existenţă un popor care să fie al Lui.

1. Care este deosebirea principală între iniţiativa de a construi Turnul Babel şi planul lui Dumnezeu de a face din Avraam şi din urmaşii acestuia poporul Său? Compară Gen. 11,1-4 cu Gen. 12,1-3.

Geneza, 11
1 Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.
2 Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.
3 Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.
4 Si au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului.”

Geneza, 12
1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2 Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.
3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Începând cu chemarea lui Avraam, Vechiul Testament are în centru experienţele poporului lui Dumnezeu, eşecurile şi biruinţele acestuia. Poporul Israel avea rolul de a-L face cunoscut celorlalte popoare pe Dumnezeul legământului lor. Ei trebuiau să pregătească astfel calea pentru venirea lui Mesia. Se ştie că Israelul, ca popor, nu a reuşit să îşi îndeplinească această misiune. Când a venit, Mesia a fost respins şi dat la moarte ca un criminal, de către conducătorii care ar fi trebuit să Îl întâmpine ca pe Răscumpărătorul lor. Totodată însă, mulţi au rămas credincioşi Domnului şi au alcătuit un nucleu din care avea să se formeze mai târziu Biserica Creştină.

2. Citeşte 1 Petru 2,9.10. Ce mesaj ne transmit aceste versete?

1 Petru, 2
9 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;
10 pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare.

__________________________________________________________________________________________________

Poporul lui Dumnezeu din Noul Testament este format din evrei şi din neamuri, din bărbaţi şi femei din orice popor, limbă sau neam. La fel ca Israelul din Vechiul Testament, el are acum responsabilitatea de a le vorbi oamenilor despre harul divin. La fel ca Israelul din vechime, el constituie o comunitate specială de credincioşi.

Ce asemănări există între vechiul Israel şi biserica din zilele noastre? Ce lecţii putem învăţa de la cei din vechime? Ce greşeli trebuie să evităm?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO