Dumnezeu ni Se descoperă prin natură

1. Citeşte Psalmi 19,1-4 şi Romani 1,18-20. Acestea sunt textele citate cel mai des atunci când este adusă în discuţie tema revelaţiei lui Dumnezeu prin intermediul naturii. Prezintă pe scurt învăţăturile pe care le putem extrage din aceste două pasaje.

Psalmii, 19
1 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.
2 O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3 Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit:
4 dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui.

Romani, 1
18 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor.
19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

„Dumnezeu a aşezat în jurul nostru minunatele scene ale naturii pentru a atrage şi a stârni interesul minţii noastre. Scopul Său este acela ca noi să facem asemănări între minunăţiile naturii şi caracterul Său. Dacă studiem cu credincioşie cartea naturii, o vom descoperi ca fiind o sursă îmbelşugată pentru contemplarea iubirii infinite şi a puterii lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Căminul adventist, pag. 144. Cei care cred în Biblie vor avea convingerea că văd lucrările unui Creator iubitor şi puternic atunci când privesc la cerul înstelat, la arborii falnici din pădure sau la scena frumoasă a lăsării soarelui după coama unui munte înzăpezit. Când văd un vultur zburând, când admiră o lalea sau când rămân uimiţi de complexitatea corpului omenesc, ei văd în toate acestea dovezile trăsăturilor nevăzute ale lui Dumnezeu şi admit că natura vesteşte într-adevăr slava lui Dumnezeu.

Totuşi, pasajele din Biblie ne ajută să facem un pas mai departe. Ele ne sugerează că necredinciosul, privind la natură, va putea să întrezărească Puterea divină care a conceput şi a creat tot ce există. În lumea noastră, mulţi nu vor să recunoască acest aspect. Ei şi-au însuşit gândirea evoluţionistă şi pun tot ce există pe seama întâmplării sau a necesităţii. Însă cercetătorii admit tot mai des că există foarte multe dovezi ale structurii inteligente a universului, dovezi care nu pot fi ignorate decât de aceia care refuză cu încăpăţânare să le vadă.

2. Care este explicaţia mai logică şi mai acceptabilă pentru frumuseţea şi complexitatea vieţii: pura întâmplare sau o creaţie deliberată şi planificată? Argumentează-ţi răspunsul.
_______________________________________________________________________________________________

Citeşte din nou Psalmi 19,1-4 şi Romani 1,18-20. În ce măsură este Dumnezeu revelat în natură? Ce lucruri despre Dumnezeu nu ne poate descoperi natura? Natura ne vorbeşte despre Dumnezeu, dar ce lucruri cu privire la El nu putem să le descoperim prin contemplarea frumuseţilor naturii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO