Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Exod 7,1-6; Ps. 19,1-4; Rom. 1,18-20; 2 Tim. 3,14-16; Evr. 1,1-3.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.” (Evrei 1,1.2)

Pentru unii, Dumnezeu este o forţă care, la un moment îndepărtat din trecut, a pus pământul în mişcare, dar care apoi s-a distanţat şi nu a mai intervenit în existenţa lui, lăsând lucrurile în voia lor. Desigur că acesta nu este Dumnezeul înfăţişat în Biblie, care este întotdeauna un Tată iubitor, Creatorul permanent preocupat de făpturile Sale. El este Dumnezeul legământului, care încearcă să stabilească o relaţie cu oamenii pe care i-a creat după chipul Său.

Dumnezeul acesta este foarte comunicativ. Cuvintele noastre nu pot explica în mod adecvat cum este Dumnezeu şi cine este El, dar faptul că se precizează în repetate rânduri că El vorbeşte cu poporul Său este foarte semnificativ.

Imediat după ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu i-a vorbit. La scurt timp după ce primul locuitor al acestei lumi a păcătuit, Dumnezeu l-a chemat: „Unde eşti?” (Gen 3.19). De atunci încoace, Dumnezeu le vorbeşte oamenilor în mai multe moduri (Evr. 1,1). Până şi pe ultima pagină a Bibliei găsim o confirmare a acestui fapt: „Şi Duhul şi Mireasa zic: ’Vino!’ Şi cine aude să zică: ’Vino!’” (Apoc. 22,17). Săptămâna aceasta, vom analiza câteva moduri în care ne vorbeşte Dumnezeu astăzi.

Scurtă prezentare a studiului: Dumnezeul care a adus lumea la existenţă prin Cuvântul Său le vorbeşte tuturor celor ce vor să-L asculte.

Pentru studiul Bibliei la rând: 2 Împăraţi 121 Cronici 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO