„Apostolul Petru îi îndemna pe fraţii săi să crească ’în harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos’ (2 Petru 3,18). Când vor creşte în har, copiii lui Dumnezeu vor avea o înţelegere continuă şi clară a Cuvântului Său. Ei vor discerne atunci o nouă lumină şi o nouă frumuseţe a adevărurilor sfinte. Acest lucru a fost valabil în istoria bisericii de-a lungul tuturor veacurilor şi va continua să fie astfel până la sfârşit. …

Prin credinţă, noi putem privi în viitor şi putem lua făgăduinţele lui Dumnezeu ca o garanţie a creşterii puterii noastre intelectuale, unind facultăţile noastre omeneşti cu cele divine, aducând întreaga putere a fiinţei noastre în legătură directă cu Izvorul luminii. Să ne bucurăm de faptul că tot ceea ce ne-a nedumerit în lucrările providenţei lui Dumnezeu va fi clarificat atunci.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, pag. 112, 113

Întrebări pentru discuţie

– Evrei 11 prezintă o listă cu câţiva eroi ai credinţei. Însă slăbiciunile lor de caracter şi păcatele lor sunt evidente. Cum te ajută experienţa lor, atunci când eşti ispitit să renunţi la credinţă din cauza păcatelor şi a defectelor tale?
– Mulţi dintre noi am trecut la un moment dat printr-o situaţie de criză şi am ieşit din ea cu o credinţă înnoită. Dacă ţi s-a întâmplat şi ţie, ce ai făcut ca să depăşeşti criza? Ce poţi să faci când rudele sau membrii bisericii locale trec printr-o situaţie care le pune credinţa la încercare? Ce le poţi oferi din ceea ce ai învăţat în experienţa ta?
– Care sunt impedimentele pe care le întâmpină credinţa ta? Sunt ele de natură intelectuală (de pildă, controverse între ştiinţă şi religie)? Sunt legate de atmosfera în care trăieşti sau lucrezi? Ori de locul unde te recreezi? Provin cumva din relaţiile cu ceilalţi? De ce este important să înfrunţi în mod deschis aceste impedimente?
– Nu avem nevoie de credinţă ca să credem un lucru demonstrat deja; avem nevoie de credinţă ca să credem ceva ce nu putem demonstra. De ce este important să înţelegem că, în ciuda tuturor dovezilor pe care le avem pentru convingerile noastre, vor rămâne lucruri pe care nu le putem pricepe?

Rezumat: Credinţa este experienţă. Ea înseamnă certitudine şi încredere. Scriptura are un rol important în aducerea la existenţă a credinţei şi în întărirea şi susţinerea ei. Dar credinţa nu este doar o convingere; ea este un principiu care determină modul în care ne trăim viaţa înaintea lui Dumnezeu şi înaintea semenilor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO