Dumnezeu în Vechiul Testament – un Dumnezeu al dragostei

De multe ori se afirmă că dragostea lui Dumnezeu este exprimată clar numai în Noul Testament, în timp ce „Dumnezeul din Vechiul Testament” este un Dumnezeu al dreptăţii şi al mâniei. Dacă studiem însă cu atenţie toată Biblia, vom înţelege că Dumnezeu nu are o personalitate dublă. Deşi dragostea Sa a fost manifestată pe deplin prin Hristos (aşa cum se arată în Noul Testament), Dumnezeul din Vechiul Testament este în aceeaşi măsură Dumnezeul dragostei supreme. Dumnezeu nu Se schimbă (Iacov 1,17). El nu evoluează treptat de la un Dumnezeu al mâniei sau al dreptăţii la un Dumnezeu al dragostei. Dragostea Sa este veşnică. Cuvintele pe care li le-a adresat oamenilor din Vechiul Testament sunt valabile pentru oamenii din toate timpurile: „Te iubesc cu o iubire veşnică” (Ier. 31,3).

2. Analizează din lista de mai jos câteva dintre dovezile importante ale dragostei lui Dumnezeu din Vechiul Testament şi adaugă alte câteva dovezi ale dragostei Sale din această parte a Bibliei.

– Dragostea lui Dumnezeu manifestată la Creaţiune (Gen. 1,26-31; 2,21-25).

– Oferirea unei soluţii la problema păcatului (Gen. 3,15; 22,8; Isaia 53).

– Darul Sabatului (Exod 31,12-17).

– Darul neîntrerupt al profeţiei (Amos 3,7).
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

În Vechiul Testament, există relatări şi afirmaţii care sunt dificil de înţeles la prima vedere. Este adevărat că citim despre vărsări de sânge şi despre războaie. Dar să nu uităm că Dumnezeu este înfăţişat în permanenţă ca fiind Dumnezeul legământului, care îi atrage pe oameni la El şi nu îi părăseşte, chiar dacă ei Îi întorc spatele în numeroase rânduri.

Ce răspuns oferi atunci când cineva face referire la războaiele şi la vărsările de sânge din Vechiul Testament? Cum împaci porunca divină de a distruge naţiuni întregi (spre exemplu, atunci când Israel a luat în stăpânire ţara Canaan) cu dragostea lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO