Dumnezeu în Noul Testament – un Dumnezeu al dragostei

De ce a venit Isus în lumea noastră? De ce a trebuit să sufere şi de ce a fost nevoie ca El să moară pe cruce? De ce va veni iar şi de ce va readuce lumea aceasta la starea ei nepătată de la început? Nu exista nicio altă cale? Şi dacă nu exista, de ce este nevoie de atât de mult timp ca problema păcatului să fie rezolvată pentru totdeauna? Nu putem să răspundem la aceste întrebări. În înţelepciunea Sa infinită, Dumnezeu a conceput un plan, ca să trateze boala păcatului în modul cel mai bun posibil. Fiind un Dumnezeu sfânt, El nu a putut trece cu vederea răzvrătirea împotriva Legii Sale desăvârşite; fiind dragoste, El nu a putut să privească nepăsător la făpturile pe care le-a creat şi să le lase să piară, fără să facă tot ce depindea de El pentru a le salva.

„Sfinţenia lui Dumnezeu este curăţia Sa plină de maiestate, care nu poate tolera răul moral. Dragostea lui Dumnezeu este îmbrăţişarea Sa caldă şi duioasă oferită păcătosului. Sfinţenia lui Dumnezeu este separarea Sa de tot ce este necurat şi profan. Dragostea lui Dumnezeu este dispoziţia Sa de a Se identifica în mod real cu aceia care sunt necuraţi, ca să-i ajute… [Dar] mânia lui Dumnezeu este temporară, în vreme ce dragostea Sa este eternă.” – Donald G. Bloesch, God the Almighty: Power, Wisdom, Holiness, Love [Dumnezeul atotputernic: puterea, înţelepciunea, sfinţenia şi dragostea Sa], pag. 140-143

3. Ce ne spun textele de mai jos despre modurile în care Dumnezeu Şi-a manifestat dragostea în Noul Testament?
– Dăruirea Fiului Său (Ioan 3,16)
– Fiul Său S-a dat pe Sine Însuşi (Fil. 2,5-8)
– Darul Duhului Sfânt (Ioan 14,15-18; Fapte 2,1-4)
– Darurile spirituale ne sunt puse la dispoziţie (Efes. 4,11-13)
– Certitudinea mântuirii (1 Ioan 3,1-3)
– Un viitor veşnic într-o lume a dragostei (2 Petru 3,13)

Cum ai exprima pe scurt mesajul dragostei lui Dumnezeu din Noul Testament? Cum se încadrează mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14,6-12 în tema dragostei divine din Noul Testament? Ellen White spune că mesajul celui de-al treilea înger este vestea bună a îndreptăţirii prin credinţă. Cum se potriveşte acest mesaj cu tema dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO