4. Dumnezeu le-a spus israeliţilor: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă”. (Ex. 15,26) Care au fost câteva dintre sfaturile legate de sănătate date lor de Dumnezeu? Lev. 7,22-26; 11,1-8;13,46

Secole de-a rândul, lepra şi ciuma (moartea neagră) au răspândit teroare printre oamenii Evului Mediu. De-abia atunci când conducătorii bisericii şi-au adus aminte că, în Biblie, cei bolnavi de lepră erau izolaţi şi au aplicat acest principiu la victimele leprei şi ale ciumei bubonice, s-a pus capăt acestor flageluri.

Majoritatea pionierilor adventişti nu au fost altceva decât reformatori ai sănătăţii. La Conferinţele despre Sabat din 1848, probabil că majoritatea dintre ei s-au aşezat la masă împreună şi au mâncat la prânz cotlet de porc. Într-o viziune primită în 1848, lui Ellen G. White i-a fost arătat că tutunul, ceaiul negru şi cafeaua sunt dăunătoare, dar a fost nevoie de câţiva ani pentru a-i convinge pe membrii bisericii de acest lucru.

Pe 6 iunie 1863, Ellen G. White a primit o viziune în care i s-a arătat că era nevoie de o reformă a sănătăţii. „Am văzut că era o datorie sacră să avem grijă de sănătatea noastră şi să-i facem şi pe alţii conştienţi de această datorie.” – Selected Messages, vol. 3, pag. 280. Doi ani mai târziu, pe 25 decembrie 1865, lui Ellen White i s-a arătat că adventiştii de ziua a şaptea trebuiau să înfiinţeze un institut al sănătăţii. Institutul de Vest pentru Reforma Sănătăţii, din Battle Creek, fondat în 1866, a fost primul din reţeaua de peste trei sute de spitale, clinici şi dispensare pe care le întreţine astăzi biserica.

5. Ce le putem spune acelora care susţin că Ellen White a copiat solia sănătăţii de la alţi reformatori ai sănătăţii din vremea ei?

Studiile recente asupra soliei sănătăţii prezentate de Ellen White au arătat că există o uriaşă deosebire între principiile sănătăţii subliniate de Ellen White şi cele susţinute de ceilalţi reformatori ai sănătăţii din vremea ei. „Ştiinţa medicală modernă a confirmat un procent ridicat dintre principiile sănătăţii enunţate de ea… în timp ce sursele din care se presupunea că a copiat ea au avut un procent foarte scăzut de principii ale sănătăţii confirmate. Această diferenţă arată că Ellen White a deţinut informaţii legate de sănătate, pe care nu le-ar fi putut obţine din nicio sursă omenească existentă în timpul vieţii ei.” – Leonard Brand şi Don S. McMahon, The Prophet and Her Critics, pag. 87, 88

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO