3. Cum erau educaţi tinerii din Israel în timpurile Vechiului Testament? Ce principii importante putem lua din aceste texte, în legătură cu aspectul spiritual al unei educaţii adecvate? Gen. 18,19; Deut. 6,4-7.20-25.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Taţii evrei îşi învăţau copiii cu privire la ce făcuse Dumnezeu pentru poporul Său în trecut, cum trebuiau să trăiască în prezenţa Lui şi ce făgăduinţe ale lui Dumnezeu îi aşteptau în viitor. Ei îi învăţau, de asemenea, deprinderile de care aveau să aibă nevoie pentru a fi membri de cinste ai societăţii. Aşadar, copiii primeau o educaţie atât în ceea ce priveşte deprinderile practice, cât şi în ceea ce priveşte instruirea spirituală şi religioasă.

La începuturile Mişcării Advente, iniţiativele personale ale unora dintre pionierii noştri au condus la câteva încercări de a înfiinţa o şcoală pentru copiii adventişti, dar niciuna dintre acestea nu a condus la rezultate durabile.

Apoi, la începutul anului 1872, Ellen White a primit o viziune cu privire la principiile corecte ale educaţiei. Pe baza acestei viziuni, ea a scris 30 de pagini în legătură cu aceste principii. Printre altele, ea a scris: „Noi avem nevoie de o şcoală în care cei care tocmai au intrat în lucrare să poată fi învăţaţi cel puţin în ramurile obişnuite ale educaţiei şi în care să poată învăţa, de asemenea, cât mai bine adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 45, 46

În mai 1872, comitetul Conferinţei Generale a fost de acord să-şi asume responsabilitatea pentru o şcoală locală a bisericii în Battle Creek, Michigan, iar pe 3 iunie şi-a deschis porţile, oficial, prima şcoală adventistă de ziua a şaptea (erau doisprezece elevi). Doi ani mai târziu, 100 de studenţi erau înscrişi în nou-înfiinţatul colegiu Battle Creek.

Astăzi, peste şase mii de şcoli, colegii şi universităţi adventiste oferă educaţie la peste un milion de elevi şi studenţi din întreaga lume.

Cum ar trebui să fie o şcoală adventistă în zilele noastre? Prin ce ar trebui să se deosebească ea de alte şcoli? Alcătuieşte o listă cu aceste caracteristici specifice şi prezint-o la grupă, în Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO