În armonie cu ceea ce citim în Scriptură, Moise a fost primul care a scris cuvintele lui Dumnezeu (Ex. 17,14; 34,27; Deut. 31,24). Astăzi, Biblia a ajuns să fie cartea cea mai publicată şi cea mai citită din istorie.

6. Unde trebuiau să scrie israeliţii cuvintele Legii? De ce crezi că li s-a dat această poruncă? Deut. 6,1-9; 11,18-20.

În vechime, în Orientul Apropiat era un obicei larg răspândit – acela de a inscripţiona maxime sau afirmaţii importante în locuri vizibile. Lucrul acesta este uşor de văzut în ţările musulmane şi chiar printre popoarele occidentale. În Insulele Britanice, ca şi în Germania, Austria şi Elveţia, pot fi văzute inscripţii pe case.

În Israel, scopul scrierii Cuvântului lui Dumnezeu pe uşiorii uşilor era acela de a păstra permanent înaintea ochilor şi în minte instrucţiunile date de Dumnezeu, astfel încât să-şi amintească întotdeauna de poruncile Lui.

7. Ce rol a jucat lucrarea de publicaţii la începutul istoriei Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea?

În biserica noastră, începutul lucrării de publicaţii nu s-a datorat înţelepciunii omeneşti. În anul 1848, Ellen White a primit o viziune în timp ce se afla în casa lui Otis Nichols, în Dorchester, Massachusetts. Când a ieşit din viziune, ea i-a spus lui James White: „Am o solie pentru tine. Trebuie să începi să tipăreşti un ziar mic şi să-l trimiţi oamenilor. Să fie mic la început; însă, pe măsură ce îl vor citi, oamenii îţi vor trimite mijloacele necesare cu ajutorul cărora să poţi tipări şi va fi un succes încă de la început. Mi-a fost arătat că acest început mic se va transforma apoi în şuvoaie de lumină, care se vor răspândi peste tot în lume”. – Life Sketches of Ellen G. White, pag. 125

„Şuvoaie de lumină care se vor răspândi peste tot în lume”! Cum putea fi posibil lucrul acesta? Numărul adventiştilor era atât de mic. Printre ei nu se aflau oameni bogaţi sau mari erudiţi. Lumea era lipsită de credinţă. Şi totuşi, Ellen White prezice că lucrarea de publicaţii, care urma să fie începută de soţul ei, complet lipsit de mijloace materiale, avea să crească şi să se dezvolte până când avea să cuprindă întreaga lume. Au trecut mai bine de şase luni până la începutul slab al lui James White, care a pregătit tipărirea, într-o mie de exemplare, a unui ziar de opt pagini, pe propria cheltuială. Astăzi, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea deţine peste cincizeci de case de editură, iar solia este tipărită şi proclamată în peste două sute de limbi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO