Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 22,1-14; Is. 53; Mat. 3,7-10; 1 Cor. 5,1-5.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Dar printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un proroc a fost păzit Israel.” (Osea 12,13)

Aşa cum arată Biblia în numeroase locuri, viaţa unui profet nu era niciodată uşoară. Nici Ellen White nu a făcut excepţie în această privinţă şi, cu toate că nu s-a confruntat cu acelaşi fel de încercări şi de suferinţe cu care s-au confruntat profeţii Bibliei (închisoare, lovire cu pietre etc.), şi partea ei a fost destul de greu de purtat. În primii ani, pe lângă lupta cu boala şi cu diferitele atacuri venite din partea lui Satana, ea şi James au fost foarte săraci şi au trebuit să depindă de alţii în ceea ce priveşte locuinţa şi mobilierul. Doi dintre copiii lor au murit de mici, iar James s-a extenuat din cauza numeroaselor călătorii şi a lucrului excesiv în predicare, în scrierea de articole şi în îndrumarea tinerei biserici, până în 1881, când a murit, la 60 de ani. În ultimii 34 de ani, Ellen White şi-a continuat lucrarea într-un mediu care, uneori, nu i-a fost deloc prietenos. În această săptămână, vom vedea câteva aspecte ale lucrării ei, pe care le vom compara cu exemple din viaţa profeţilor biblici.

O privire asupra studiului

Se deosebeşte predicarea Evangheliei (veştii bune) în Noul Testament de proclamarea mântuirii în Vechiul Testament? De ce primii adventişti de ziua a şaptea, care veneau din mişcarea millerită, s-au opus organizării bisericii? Care au fost câteva căi prin care profeţii au transmis poporului soliile primite din partea lui Dumnezeu?

Pentru studiul Bibliei la rând: Levitic 17 – Numeri 8

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO