1. Unde găsim Evanghelia (Vestea Bună a mântuirii) în Vechiul Testament? Gen. 22,1-14; Lev. 4,27-31; Is. 53.

Planul de Mântuire le-a fost explicat lui Adam şi Evei imediat ce aceştia au păcătuit; el a fost ilustrat pe viu în încercarea lui Avraam de pe Muntele Moria şi în serviciul de la sanctuar, instituit de Moise. Ritualurile de la sanctuar erau destinate unui popor de agricultori, care trăiau în strânsă apropiere cu animalele lor. Sacrificarea animalelor simboliza moartea Domnului Hristos pe cruce, iar slujba preotului ilustra lucrarea Sa din Sanctuarul ceresc.

2. Se deosebeşte predicarea Evangheliei din Noul Testament de proclamarea mântuirii în Vechiul Testament? Ioan 1,29; Rom. 3,21-26.

În timp ce oamenii din Vechiul Testament priveau înainte, prin credinţă, către Mesia care avea să vină, Noul Testament priveşte înapoi, către realizarea mântuirii prin Isus Hristos. În ambele Testamente, accentul cade pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru a salva omenirea căzută în păcat.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveşte scrierile lui Ellen White, în care găsim peste opt mii de referiri la Evanghelie şi aproximativ şase mii de referiri directe la Isus Hristos şi la jertfa Sa pe cruce. Hristos pe cruce şi crucea lui Hristos s-au aflat în centrul soliei ei. Ea i-a îndemnat pe adventiştii de ziua a şaptea să-L înalţe pe Hristos înaintea lumii. „Dintre toţi aceia care se declară creştini, adventiştii de ziua a şaptea ar trebui să fie cei dintâi care să-L înalţe pe Hristos înaintea lumii.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 156. „Domnul Hristos, aşa cum S-a înfăţişat patriarhilor, aşa cum a fost simbolizat în serviciul jertfelor, aşa cum a fost caracterizat în Lege şi cum a fost descoperit de profeţi, este bogăţia Vechiului Testament. Domnul Hristos în viaţa Sa, în moartea şi învierea Sa, Domnul Hristos, aşa cum este El descoperit de către Duhul Sfânt, constituie comoara Noului Testament.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 126. „Jertfa lui Hristos ca ispăşire pentru păcat
consituie măreţul adevăr în jurul căruia sunt înmănuncheate toate celelalte adevăruri… Aceasta trebuie să fie temelia oricărei predici prezentate de pastorii noştri.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 315

Tu cât timp petreci meditând la Isus, concentrându-te asupra vieţii Lui şi asupra a ceea ce a făcut El pentru tine? Cu cât ar fi credinţa ta mai puternică, dacă ai medita mai mult la Hristos şi la jertfa adusă de El în favoarea ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO