Citeşte capitolul „The Bible Prophets Wrote for Our Time”, din Selected Messages, vol. 3, de Ellen G. White.

„Când subiectul acesta a fost prezentat înaintea mea, slujba lui Hristos părea aproape încheiată. Sunt acuzată de înşelăciune, pentru că a trecut mai mult timp decât părea să indice mărturia mea? Atunci ce putem spune despre mărturiile date de Hristos ucenicilor? Au fost şi ei înşelaţi? Pavel le scrie corintenilor: ’Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta, pentru ca cei ce au neveste, să fie ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura’ (1 Cor. 7,29.30).

Şi din nou, în Epistola către Romani, el spune: ’Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii’ (Rom. 13,12). …

Îngerii lui Dumnezeu, în soliile lor adresate oamenilor, prezintă timpul ca fiind foarte scurt. Aşa mi-a fost şi mie prezentat întotdeauna. Este adevărat că a trecut mai mult timp decât ne aşteptam să treacă la începutul acestei solii. Mântuitorul nostru nu S-a arătat atât de curând cum am sperat. Dar a dat greş Cuvântul Domnului? Niciodată! Să ne amintim că făgăduinţele şi ameninţările lui Dumnezeu sunt, deopotrivă, condiţionate.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 67

Întrebări pentru discuţie:

– De ce unii adventişti de ziua a şaptea şi-au pierdut încrederea în slujirea profetică a lui Ellen White? Este posibil ca una dintre cauze să fie modul în care este prezentată lucrarea ei? Discutaţi.

– Reciteşte câteva dintre pasajele tale preferate din cărţile ei. Ce ţi-a plăcut atât de mult la ele? Care este mesajul pe care îl transmite autoarea în aceste pasaje? Împărtăşeşte-le celorlalţi membri ai grupei, în Sabat.

– Unii oameni folosesc scrierile lui Ellen White ca autoritate supremă în orice privinţă. Este acest lucru greşit? Ce pericole mari prezintă pentru biserica noastră o astfel de atitudine? Care sunt câteva moduri în care s-a abuzat şi încă se abuzează de acest minunat dar în biserică? Care au fost câteva dintre consecinţe?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO