Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Fapte 2,1-11; Rom. 12,6-8; 1 Cor. 1,6.7; 13,9; Ef. 4,11; 2 Tes. 2,9.10.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.” (1 Corinteni 12,4-6)

Noi, adventiştii de ziua a şaptea, credem în existenţa darurilor spirituale. Dar nu suntem singurii. Multe biserici harismatice şi penticostale susţin că văd manifestarea darurilor spirituale în mijlocul lor. În unele dintre aceste manifestări în biserică, oamenii scot sunete asemenea animalelor (lei, măgari, câini şi chiar pui de găină!), rostesc previziuni şi profeţii, precum aceea că Dumnezeu a făcut să explodeze naveta spaţială Challenger pentru a da Americii o lecţie, deoarece la bordul navetei se afla şi o profesoară de la o şcoală publică (se pare că cineva avea convingerea că Dumnezeu nu aprobă şcolile publice).

Ca adventişti de ziua a şaptea, noi credem în darurile Duhului, inclusiv în cel profetic, dar credem, de asemenea, că orice lucru trebuie testat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. În această săptămână, folosind Cuvântul, vom analiza mai îndeaproape unele dintre aceste daruri.

O privire asupra studiului

Care este scopul darurilor spirituale? Cum se manifestă ele? Ce putem spune în legătură cu darul limbilor? Ce ne învaţă Biblia cu privire la contrafacerea acestor daruri?

Pentru studiul Bibliei la rând: Geneza 31 – 50

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO