„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători.” (Efes. 4,11)

Darurile spirituale (în limba greacă, charismata) sunt cunoscute sub numele de spirituale datorită faptului că ele îşi au originea în Duhul Sfânt, care le împarte oamenilor potrivit voinţei Sale (1 Cor. 12,11). În plus, creştinilor le este dat Duhul Sfânt, pentru ca ei să poată înţelege şi aprecia aceste daruri (1 Cor. 2,10-13).

1. Pavel ne prezintă patru liste cu darurile spirituale (Rom. 12,6-8; 1 Cor. 12,8-10.28-30; Efes. 4,11-12). Care este scopul darurilor spirituale? De ce au fost ele date?
__________________________________________________________________________________________________

Conform celor scrise în Noul Testament, darurile spirituale sunt date pentru ducerea la îndeplinire a misiunii încredinţate bisericii. Aceasta include hrănirea şi zidirea bisericii, precum şi predicarea Evangheliei în întreaga lume. Existenţa acestor daruri ar trebui să ne aducă aminte, în fiecare clipă, de dependenţa noastră totală de Domnul, pentru a putea realiza lucrarea la care El ne-a chemat.

Din Evanghelii ştim că apostolii aveau daruri spirituale chiar înainte de Cincizecime. În Luca 9,1, Isus „le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece boalele”, iar în Matei 10,8, El i-a trimis în misiune, spunându-le: „Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii”. Apoi, la Cincizecime, ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt şi au vorbit în limbi (Fapte 2,1-4). Din câte înţelegem de aici, este posibil ca ei să fi primit mai mult decât botezul cu Duhul Sfânt.

2. Cum s-au manifestat darurile spirituale în biserica ta până acum? Care au fost roadele acestor daruri? Ce poţi face pentru a contribui la cultivarea acestor daruri în comunitatea ta locală? Împărtăşeşte-ţi răspunsurile în cadrul grupei, în Sabat, şi discută-le cu ceilalţi membri ai grupei.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO