Citeşte capitolele „Încercarea credinţei” şi „Moise” din cartea Patriarhi şi profeţi de Ellen G. White.

„În timpul rămânerii sale în Egipt, Avraam a dat dovadă de faptul că nu se eliberase de slăbiciunile şi imperfecţiunile omeneşti. Ascunzând faptul că Sara era soţia sa, el a dat pe faţă neîncredere în purtarea de grijă divină, o lipsă a acelei alese credinţe şi a curajului de atâtea ori şi în mod nobil exemplificate în viaţa lui.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 130

„Moise fusese învăţat cu privire la răsplata de pe urmă, care avea să fie dată slujitorilor umili şi ascultători ai lui Dumnezeu şi, prin comparaţie, pentru el câştigul lumesc nu avea nicio valoare. Palatul magnific al faraonului şi tronul monarhului erau ademenitoare pentru Moise; dar el ştia că plăceri păcătoase, care-i făceau pe oameni să uite de Dumnezeu, se aflau la curţile domneşti. El privea dincolo de palatul luxos, dincolo de coroana împăratului, la onorurile cele mari, care vor fi date sfinţilor Celui Preaînalt, într-o împărăţie nemânjită de păcat. Prin credinţă, el a văzut o coroană nepieritoare, pe care Împăratul cerurilor o va aşeza pe fruntea biruitorului.” – Ellen G. White, Conflict and Courage, pag. 81.

„Slava reflectată pe faţa lui Moise ilustrează binecuvântările care urmează să fie primite de cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, prin mijlocirea lui Hristos. Ea dă mărturie despre faptul că, cu cât este mai strânsă comuniunea cu Dumnezeu, cu atât mai clară va fi cunoaşterea cerinţelor Sale, cu atât mai deplină va fi asemănarea noastră cu chipul divin şi vom deveni mai repede şi mai deplin părtaşi ai naturii divine.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 330

Întrebări pentru discuţie:

– Discutaţi despre câteva dintre defectele de caracter ale diferiţilor profeţi şi apostoli din Biblie. Ce speranţă îţi aduc ele? În acelaşi timp, care sunt caracteristicile bune pe care le descoperi în mulţi dintre aceşti oameni? Ce speranţă şi ce făgăduinţă îţi aduc ele?

– Ce poţi spune despre aşa-numiţii „profeţi” de astăzi, care fac tot felul de preziceri, iar multe dintre ele apar frecvent în ziarele locale sau în emisiunile de ştiri? Ce atitudine ar trebui să avem faţă de ele? Ce fel de oameni sunt aceştia; ce fel de preziceri fac?

– În ce sens putem noi, ca biserică, să îndeplinim rolul profeţilor? În ce fel suntem chemaţi să facem acest lucru? Cum ne putem îndeplini cât mai bine acest rol?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO