Readucerea creaţiunii lui Dumnezeu la starea ei de la început , în care nu existau păcatul şi necurăţia , era ilustrată în ceremonialul din Ziua Ispăşirii. În ziua aceea , marele preot venea mai aproape de prezenţa lui Dumnezeu decât în celelalte zile ale anului. Curăţirea zilnică a poporului se încheia în această zi care , prin urmare , arăta spre timpul în care întreg universul va fi eliberat de păcat .

1. Cum descrie Daniel biruinţa finală a lui Dumnezeu asupra forţelor răului ? Dan.8,13.14

_________________________________________________________________________________

Daniel foloseşte simbolismul Zilei Ispăşirii pentru a descrie încheierea lucrării lui Dumnezeu , de răscumparare prin Hristos. Templul ceresc este locul în care Dumnezeu tratează problema păcatului , prin mijlocirea lui Hristos . Această lucrare de mijlocire se va încheia prin curăţirea finală a universului de păcat şi de păcătoşii răzvrătiţi – un proces care a început la sfârşitul celor două mii trei sute de ”zile” . Curăţirea aceasta este asociată cu judecata lui Dumnezeu din vremea sfârşitului. În Daniel 7 , această lucrare de judecată are loc înaintea oştirii îngerilor Săi(Dan.7,9.10.22), într-o curte de judecată , deci nimicirea finală a celor răi are o bază legală .

2. Cum s-au împlinit lucrarea de mijlocire a marelui preot şi lucrarea de judecată din Vechiul Testament în mijlocirea lui Hristos ? Evr.9,23

Puterea curăţitoare a jertfei lui Hristos are şi o aplicaţie în viitor , reprezentată prin ceremonialul de curăţire îndeplinit de marele preot în Ziua Ispăşirii , în sanctuarul pământesc. De fapt , lucrarea de mijlocire a lui Hristos atinge punctul culminant cu ocazia curăţirii Sanctuarului ceresc şi , mai exact , odată cu lucrarea de judecată. Prin referirea la curăţirea Sanctuarului ceresc , Epistola către Evrei arată în trecut , spre curăţirea eficientă pe care o aduce jertfa lui Hristos , dar , în acelaşi timp , spre viitor , la împlinirea ei finală , în experienţa pe care o va avea poporul Său credincios la a doua venire (Evr.9,28). De asemenea , curăţirea trimite în viitor, la întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu (Evr.12,28), când toţi vrăjmaşii Lui , deja înfrânţi (Evr.2,14), vor fi ” făcuţi aşternut al picioarelor Lui ” (Evr.10,13). Această curăţire va avea ca urmare pedeapsa ” care îi va mistui pe cei răzvrătiţi ” (vers.27), un act care va însemna curăţirea finală a universului de prezenţa păcatului şi a răului .

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO