Ispăşirea şi armonia universală

Pentru studiul din această săptămână,citeşte :Dan.8,13.14;1Cor.4,5;15,51-54;Evr.9,23;Apoc.20,1-4;11-15; 22,3-6

Sabat după amiază

Text de memorizat : Şi am auzit un glas tare , care ieşea din scaunul de domnie , şi zicea :’ Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii ! El va locui cu ei , şi ei vor fi poporul Lui , şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei . El va fi Dumnezeul lor . El va şterge orice lacrimă din ochii lor . Şi moartea nu va mai fi . Nu vor mai fi nici tânguire , nici ţipăt , nici durere , pentru că lucrurile dintâi au trecut .’ ”(Apocalipsa 21,3.4)

Gândul central : Vom studia cum va finaliza Dumnezeu mântuirea noastră în Hristos şi cum va reface El armonia în univers .

Lucrarea lui Hristos pentru mântuirea noastră îşi va atinge scopul final când pământul va fi readus în întregime în armonia şi siguranţa Împărăţiei universale a lui Dumnezeu . În clipa de faţă , Domnul îi transformă pe păcătoşi în sfinţi care , într-o zi, vor locui în Împărăţia aceea . Planul Său de răscumpărare include transformarea societăţii şi a naturii printr-un act de re-creare , care , în acelaşi timp , va pune capăt conflictului cosmic. Domnul Însuşi va întemeia această societate ideală , bazată pe dragostea şi dreptatea unui Dumnezeu care L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru fiinţele păcătoase şi care a facut aceasta pentru ca fiinţele păcătoase să poată face parte , într-o zi , din Împărăţia Sa universală şi veşnică . Acest proces , înainte de împlinirea lui , va include şi eradicarea finală a răului .

Pentru studiul Bibliei la rând : 1Ioan – Apocalipsa 14

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO