Sistemul jertfelor ca atare a fost conceput de Hristos şi i-a fost oferit lui Adam ca simbol al Mântuitorului ce avea să vină, care avea să poarte păcatele lumii şi să moară pentru răscumpărarea ei. Prin Moise, Hristos
le-a dat copiilor lui Israel anumite îndrumări privitoare la darurile de jertfă… Numai animalele curate şi de valoare, care Îl puteau simboliza cel mai bine pe Hristos, erau acceptate ca daruri înaintea lui Dumnezeu…

– Ellen G. White, Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 225 în orig.

„Mulţi nu înţeleg de ce în vechea dispensaţiune erau necesare atât de multe jertfe… Însă marele adevăr care trebuia păstrat înaintea oamenilor şi întipărit în mintea şi în inima lor era acesta: fără vărsare de sânge, nu
este iertare. Prin intermediul fiecărui animal jertfit era simbolizat ’Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’.” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 7, pag. 932

„Încă din Eden, de când i s-a spus şarpelui: ’Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei’ (Gen. 3,15), Satana a ştiut că nu deţinea stăpânirea absolută asupra lumii… Cu interes profund, el a urmărit jertfele aduse de Adam şi de fiii lui. În aceste ceremonii, el întrezărea simbolul legăturii dintre pământ şi cer. A luat hotărârea de a împiedica această legătură. El L-a prezentat în mod fals pe Dumnezeu şi a răstălmăcit ritualurile care arătau spre Mântuitorul. I-a determinat pe oameni să se teamă de Dumnezeu ca de Unul care are plăcere să-i distrugă. Jertfele care ar fi trebuit să descopere iubirea Sa, erau prezentate ca fiind aduse ca să potolească mânia Lui.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 115

Întrebări pentru discuţie

– Potrivit citatului de mai sus, din Ellen White, Satana a pervertit semnificaţia jertfei. Ne aflăm şi noi în pericolul de a perverti semnificaţia jertfei lui Hristos? Ce concepţii despre cruce îi distorsionează semnificaţia?
– Explică ce înseamnă în mod concret să-I consacri Domnului tot cei ai. Cum poţi să faci acest lucru?

Rezumat: După apariţia păcatului, Dumnezeu a înfiinţat sistemul jertfelor, ca să le amintească oamenilor de preţul scump al iertării şi de jertfirea viitoare a Fiului Său. Erau aduse diferite jertfe pentru a se face ispăşire pentru anumite păcate, pentru a se face curăţire de o anumită întinare şi ca o expresie a sentimentelor profunde de umilinţă şi de adorare ale păcătosului pocăit.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO