7. Ce rol avea arderea de tot? Lev. 1,3-9; 22,17-22
_________________________________________________________________________________

În Levitic, arderea de tot este o jertfă de ispăşire, dar are un alt rol, mai important. Întrucât jertfa era arsă în întregime pe altar şi era primită pentru persoana care o aducea, ea reprezenta consacrarea totală faţă de Domnul. De asemenea, arderea de tot era adusă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie (Lev. 22,17-22). Jertfa pentru împlinirea unei juruinţe era adusă pentru a manifesta recunoştinţa faţă de Dumnezeu. Darul de bunăvoie era o manifestare a devotamentului personal, a recunoştinţei şi a bucuriei.

8. Ce rol avea jertfa de laudă şi de mulţumire? Lev. 7,12.16
_________________________________________________________________________________

Jertfa de laudă putea fi adusă ca dar de recunoştinţă, ca dar pentru împlinirea unei juruinţe şi ca dar de bunăvoie (Lev. 7,12.15.16). Aceasta ne lasă să înţelegem că aducerea acestei jertfe era o ocazie de bucurie (1 Sam. 11,14.15; 1 Împ. 8,62.63). Faptul că Domnul îi dădea înapoi închinătorului carnea jertfei, ca să se bucure împreună cu rudele şi prietenii lui în prezenţa Sa (Deut. 12,17.18) ne arată că jertfa întărea legământul prin comuniunea cu Dumnezeu şi cu ceilalţi (Deut. 27,7; 1 Împ. 8,63).

9. Care era rolul jertfei de mâncare? Lev. 2,1-10
_________________________________________________________________________________

Jertfa de mâncare trebuia adusă din roadele pământului şi era o recunoaştere a purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de poporul Său. Totul era al lui Dumnezeu, dar El cerea ca oamenii să-I aducă doar acea mică parte, ca manifestare a recunoştinţei (Deut. 26,9-10). Jertfa de mâncare era însoţită de „sarea legământului” (Lev. 2,13). Sarea era folosită în Orientul Apropiat din Antichitate drept conservant şi de aceea era un simbol potrivit al trăiniciei legământului (2 Cron. 13,5). Darul de mâncare era o manifestare a dorinţei omului de a păstra legământul cu Domnul.

În Vechiul Testament, întâlnim atât de multe jertfe şi daruri cu roluri complementare, în timp ce în Noul Testament există o singură jertfă. Ce ne spune acest lucru despre natura şi eficienţa jertfei lui Hristos? Ce asigurare personală îţi dă această unică jertfă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO