Pentru studiul din această săptămână , citeşte : Lev.16;Num.18,1-8;Ps.28,2;132,7;138,2 .

Sabat după-amiază

Text de memorizat:,,Haidem la locuinţa Lui , să ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui !”

Gândul central : Să înţelegem lucrarea de ispăşire a lui Hristos , aşa cum este ea descoperită în mod deosebit în ceremoniile ce aveau loc la sanctuar , în Ziua Ispăşirii .

Sanctuarul israelit era curăţit o dată pe an de păcatul şi de necurăţiile lui Israel , care fuseseră transferate asupra lui , prin intermediul jertfelor zilnice . Ritualul anual trimitea în mod simbolic la vremea când Dumnezeu ,din locaşul Său ceresc , avea să pună capăt problemei păcatului şi avea să refacă armonia originală a întregului univers .

În această săptămână , vom studia nu numai semnificaţia simbolică a Zilei Ispăşirii , ci şi modul în care sanctuarul israelit arăta spre locaşul ceresc al lui Dumnezeu , spre sala tronului universului .

De asemenea , vom studia despre preoţii din Vechiul Testament şi despre modul în care lucrarea lor de mijlocire prefigura lucrarea pe care avea să o îndeplinească Hristos , ca Mijlocitor al nostru , în Sanctuarul ceresc.

Pentru studiul Bibliei la rând : Fapte 7-26

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO