4. Care a fost reacţia lui Dumnezeu faţă de idolatria poporului Israel de la Muntele Sinai? De ce a fost ea atât de drastică? Exod 32,7-10
__________________________________________________________________________________

Idolatria israeliţilor a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, o încălcare a legământului pe care Dumnezeu tocmai îl încheiase cu ei. La fel ca Adam şi Eva, israeliţii au fost lăsaţi singuri – şi ar fi fost lăsaţi să piară, dacă Moise nu ar fi mijlocit în favoarea lor (Exod 32,11-14)

5. Ce I-a spus Moise lui Dumnezeu după acest incident? Exod 32,30-32. Putem găsi în acest pasaj făgăduinţa Evangheliei?
__________________________________________________________________________________

Moise nu a justificat păcatul poporului; el le-a arătat clar copiilor lui Israel că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Însă, în acelaşi timp, le-a zis că el va merge înaintea Domnului şi că Îi va cere să îi ierte. Moise ştia că iertarea este foarte scumpă şi că nu trebuie confundată cu indiferenţa faţă de păcat (reacţia Domnului faţă de idolatria lor a dovedit foarte bine acest lucru!). Moise a devenit mijlocitorul poporului înaintea Domnului, în încercarea de a obţine răscumpărarea din păcat. Apoi a făcut ceva incredibil: s-a oferit pe sine Domnului, ca mijloc de ispăşire! Ar fi preferat ca numele lui să fie şters din cartea vieţii (Exod 32,32; vezi şi Ps. 69,28, Fil. 4,3), dacă în acest fel poporul putea fi readus în armonie cu Domnul. Evident că Domnul nu a putut accepta această ofertă generoasă. Viaţa lui Moise nu putea ispăşi păcatul.

6. Cum a rezolvat Domnul problema în cele din urmă? Exod 34,6-10
__________________________________________________________________________________

Domnul i-a arătat lui Moise că El este un Dumnezeu iertător. Această iertare este valabilă pentru orice fel de păcat: „[El] iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul” (vers. 7). Sensul propriu al cuvântul ebraic tradus aici cu „iartă” este „poartă”. Iată cum procedează Dumnezeu cu păcatul nostru: îl îndepărtează de la noi şi îl poartă El. Moise nu putea să facă aceasta; Dumnezeu hotărâse deja să facă ispăşire prin Robul Său. Dumnezeu le-a oferit lui Moise şi copiilor lui Israel exact ceea ce aveau nevoie.

Dumnezeu a fost pe punctul de a-i nimici pe israeliţi din cauza idolatriei! Ce ne spune această reacţie despre felul în care priveşte El păcatul? Prin urmare, ce ar trebui să facem cu păcatul din viaţa noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO