Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Gen. 3,15; 22,1-18; Exod. 32; 34,6-10; Dan. 9.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53,5)

Gândul central: Să înţelegem diferitele modalităţi prin care Dumnezeu a vestit Planul de Mântuire cu câteva secole înainte de cruce.

Imediat după ce a oferit o soluţie pentru realitatea şi puterea fatală a păcatului, Domnul le-a dat vestea aceasta bună fiinţelor omeneşti căzute. Primul misionar din istoria universului nu a fost o fiinţă creată, ci Însuşi Creatorul! În acelaşi timp, Domnul a vrut să Se asigure că făgăduinţa Sa, referitoare la răscumpărare, era păstrată mereu în minte, fiindcă dorea ca poporul Lui să fie pregătit atunci când făgăduinţa avea să devină realitate, prin persoana lui Isus. De-a lungul istoriei poporului Său din Vechiul Testament, Dumnezeu a creat instituţii şi a dat legi le gate direct de Planul Său de Mântuire, care ilustrau lucrările Sale. Prin intermediul sistemului jertfelor şi al preoţiei şi chiar prin intermediul împăratului (care era un simbol al lui Mesia), copiii lui Israel puteau anticipa jertfa supremă, venirea adevăratului Mare Preot şi domnia Împăratului mesianic, prin care avea să fie împlinit scopul lui Dumnezeu de a mântui lumea.

Pentru studiul Bibliei la rând: Luca 15 – Ioan 9

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO