Definiţia harului: „Nu am fi aflat niciodată ce înseamnă cuvântul ’har’, dacă nu am fi căzut în păcat. Dumnezeu îi iubeşte pe îngerii fără păcat, care Îi slujesc şi ascultă de toate poruncile Sale, dar nu le dă har. Aceste fiinţe cereşti nu ştiu nimic despre har. Ele nu au avut nevoie de har niciodată, pentru că nu au păcătuit niciodată. Harul este un atribut al lui Dumnezeu, manifestat faţă de fiinţele omeneşti nevrednice. Noi n-am căutat harul, ci el a fost trimis să ne iasă în întâmpinare. Dumnezeu Se bucură mult să reverse har peste fiecare om care flămânzeşte după el, nu pentru că noi, oamenii, l-am merita, ci pentru că suntem cu totul nevrednici.” – Ellen G. White, My Life Today, pag. 100
Răscumpărarea nu a fost un plan conceput după cădere: „Scopul şi planul harului au existat din veşnicie. Înainte de întemeierea lumii, s-a stabilit în sfatul divin ca omul să fie creat, să fie înzestrat cu puterea de a face voia lui Dumnezeu. Însă căderea omului, cu toate consecinţele ei, nu era ascunsă de Cel Atotputernic şi totuşi, aceasta nu L-a împiedicat să-Şi aducă la îndeplinire scopul cel veşnic, pentru că scaunul Lui de domnie avea să fie întărit prin neprihănire. Dumnezeu cunoaşte sfârşitul de la început… De aceea, răscumpărarea nu a fost o soluţie căutată după cădere.” – Ellen G. White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 129, în original

Întrebări pentru discuţie:

• În al doilea citat de mai sus, Ellen White ne spune clar că Dumnezeu ştia mai dinainte despre căderea noastră şi, prin urmare, despre toată durerea şi suferinţa de care avea să fie urmată. Şi totuşi, El ne-a creat. De ce ne-a mai creat, dacă ştia ce avea să se întâmple? Ce ne spune suferinţa lui Hristos despre motivul pentru care Dumnezeu îngăduie suferinţa noastră?
• Scrie pe scurt câteva gânduri despre ideea care te-a impresionat cel mai mult în studiul de săptămâna aceasta. Prezintă aceste gânduri la grupă.

Rezumat: Dumnezeu a luat iniţiativa mântuirii noastre şi, mai mult chiar, El a luat-o de bună voie, datorită naturii Sale iubitoare. Decizia aceasta, care dezvăluia natura caracterului Său îndurător, a fost luată din veşnicie, înainte să fim creaţi, şi necesita moartea ispăşitoare a Fiului Său. Planul a fost dezvăluit pe deplin şi aplicat în viaţa, lucrarea, moartea şi învierea lui Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO