Făgăduinţa dată lui Adam şi Evei

1. Reciteşte Geneza 3,1-15. Ce se spune în versetul 15 şi ce speranţă ne inspiră?

Creştinii au identificat în mod corect, în Geneza 3,15, o profeţie referitoare la Mesia.

În primul rând, contextul acestui verset ne indică faptul că şarpele este un instrument al răului şi al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu (Apoc. 12,9). În Grădina Edenului, această putere a răului i-a înfrânt pe Adam şi pe Eva şi şi-a întins stăpânirea asupra urmaşilor femeii.

În al doilea rând, Geneza 3,15 anunţă distrugerea şarpelui prin sămânţa femeii. El îi va „zdrobi” călcâiul, dar sămânţa va „zdrobi” capul şarpelui. Verbul šup (şuf) din limba ebraică („a lovi”, „a bate”, „a zdrobi”) apare aici de două ori, ceea ce înseamnă că gravitatea atacului depinde de partea corpului care este „zdrobită”. Atacul împotriva seminţei (zdrobirea călcâiului) nu este fatal, însă sămânţa va zdrobi capul şarpelui, ceea ce duce la moartea lui.

În al treilea rând, substantivul ebraic zerac („odraslă”) înseamnă de obicei „odraslă, urmaş, sămânţă”, în sensul de „descendenţi”, ca grup unitar. Dar poate face referire şi la un singur descendent (de exemplu, 2 Sam. 7,12.13). În Geneza 3,15 sunt prezente ambele sensuri. Citim despre urmaşii femeii (biserica credincioasă) şi urmaşii şarpelui, ai lui Satana (adepţii lui), dar în acelaşi timp şi despre un urmaş de parte bărbătească al femeii („El”), care „va zdrobi [la singular] capul” şarpelui. De fiecare dată când cuvântul „sămânţă” semnifică un anume descendent, pronumele care îl urmează este la singular. „Sămânţa” femeii este Isus.

Geneza 3,15 ne sugerează că planul cel veşnic al lui Dumnezeu, de mântuire prin Hristos, a fost pus în aplicare odată cu intrarea păcatului în lume. Adam şi Eva nu au suferit moartea veşnică, deoarece, din perspectiva divină, Hristos este Mielul înjunghiat „de la întemeierea lumii” (Apoc. 13,8). Adam şi Eva au părăsit Grădina Edenului, aşteptând cu nerăbdare împlinirea făgăduinţei minunate a mântuirii.

Încă de la început, planul lui Dumnezeu a fost acela de a ne răscumpăra şi de a-l nimici pe Satana. Ce anume faci personal, zi de zi, ca să beneficiezi de această binecuvântare, astfel încât, la încheierea tuturor lucrurilor, să te afliprintre cei răscumpăraţi, nu printre cei nimiciţi? (Nu uita: la sfârşit, te vei afla fie într-o categorie, fie în alta!)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO