„Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.” (Ps. 100,3)

Scriptura nu lasă nicio umbră de îndoială: Dumnezeu este Creatorul. Fără acest adevăr fundamental, mesajul Bibliei îşi pierde însemnătatea. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu este Creatorul, înseamnă că El trebuie deosebit de creaţiune, că El nu face parte din lucrurile şi fiinţele create. Dacă Dumnezeu este Creatorul, înseamnă că, înainte de El şi de acţiunile Sale creatoare, nu exista nimic (Rom. 4,17; Evr. 11,3). Înseamnă că toate lucrurile Îi aparţin şi că existenţa lor depinde de puterea şi de bunăvoinţa Sa (Ps. 24,1.2; 104,10-14). Dacă Dumnezeu este Creatorul, înseamnă că lucrurile create descoperă slava şi puterea Creatorului lor (Ps. 19,1-3, Rom. 1,20).

4. Ce a promis Creatorul pentru lumea noastră, degradată de păcat? Is. 65,17, Apoc. 21,1
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Biblia declară limpede că Dumnezeu a creat totul şi susţine totul prin puterea Fiului Său (Ioan 1,1-3; Evr. 1,2.3). Ispăşirea este soluţia lui Dumnezeu la problema păcatului care a apărut în creaţiunea Sa. În loc să ne lase să culegem roadele finale ale păcatului şi ale răzvrătirii, adică pierderea veşnică, El a conceput un Plan de Mântuire.

5. Ce spune Pavel despre cei care sunt în Hristos? 2 Cor. 5,17
__________________________________________________________________________________

Puterea pe care a manifestat-o Dumnezeu la crearea universului este aceeaşi putere pe care o foloseşte la re-crearea după chipul Său a fiinţelor umane căzute. El a adus totul la existenţă prin puterea Cuvântului Său (Ps. 33,6). Acum, El ne re-creează tot prin puterea Cuvântului Său, întrupat în Hristos (Ioan 1,1.12.13; 2 Cor. 4,16).

Ai creat şi ai întreţinut personal vreun lucru, ceva pentru care ai depus un efort considerabil şi de care eşti preocupat? Faptul că l-ai creat îţi dă dreptul de proprietate asupra lucrului respectiv? Ce sentimente ai faţă de lucrul creat? Te ajută această slabă comparaţie să înţelegi ce însemnăm noi pentru Dumnezeu, Creatorul nostru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO