6. Ce ni se spune în Isaia 40,25 şi 57,15 despre natura lui Dumnezeu?
_________________________________________________________________________________

Această sfinţenie a lui Dumnezeu nu este numai un atribut al Său, ci, la fel ca dragostea, ea ne descoperă cine este El. Cel puţin două idei de bază sunt asociate cu sfinţenia Sa.

În primul rând, ea ne spune că Dumnezeu este unic. Termenul sfânt se referă de obicei la ceva ce a fost pus deoparte în slujba Domnului. Însă, când este vorba despre Dumnezeu, cuvântul sfânt subliniază faptul că El este unic şi inegalabil. În univers, nu există nimeni asemenea Dumnezeului nostru desăvârşit şi măreţ (vezi Is. 46,5.9) şi numai El este vrednic de închinarea noastră.

În al doilea rând, faptul că Dumnezeu este sfânt nu înseamnă că El este distant şi inaccesibil şi că nu poate avea părtăşie cu noi. Sfinţenia şi dragostea Sa merg mână în mână. Sfinţenia Sa ne este arătată prin dorinţa Sa de a fi cu cel zdrobit şi smerit. Prin faptul că Se apropie de făpturile Sale şi că locuieşte în mijlocul lor, Cel Sfânt le permite să fie părtaşe la sfinţenia Sa.

7. Ce făgăduinţă se găseşte în 2 Cor. 5,21?
_________________________________________________________________________________

Sfinţenia lui Dumnezeu nu tolerează păcatul, ci reacţionează puternic împotriva lui (Is. 5,24, Osea 9,15, Rom. 1,18). „Ochii Tăi sunt aşa de curaţi, că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea” (Hab. 1,13). Prin natura Sa, Dumnezeu urăşte păcatul şi de aici a apărut nevoia de Mijlocitor. Dumnezeu a conceput o cale prin care păcătoşii să poată fi sfinţiţi şi prin care să se bucure din nou de părtăşia cu El. Acest lucru a fost posibil prin Hristos, în care ispăşirea şi sfinţenia au fost împletite în mod tainic. Cel Sfânt S-a născut ca prunc pe planeta aceasta a păcatului şi a necurăţiei (Luca 1,35), pentru a ne sfinţi prin puterea morţii Sale ispăşitoare: „Prin această ’voie’ am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.” (Evr. 10,10)

Cineva te întreabă: „De ce am nevoie de un Mântuitor? Nu sunt un om atât de rău şi sunt chiar mai bun decât mulţi oameni”. Poţi să dai un răspuns la această întrebare, făcând referire la ceea ce ştii despre sfinţenia lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO